n1-138.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
272-273

[s] 272

Hymenoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

234-235 Pielis socken 1 VII
236-243 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII på blommande Pedicularis palustris, Andromeda polifolia och Myrtillus uliginosum samt på blommande Vaccinium Vitis idaea
244-250 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII
251 Leppävirta socken 15 VII på blommande Stachys silvatica
252-258 Leppävirta socken 15 VII
259-266 Leppävirta socken 17 VII på en åkerren
267 Leppävirta socken 20 VII på Trifolium pratense
268-272 Leppävirta socken 22 VII
273-277 Leppävirta socken 3 VIII
278 Leppävirta socken 11 VIII
279-290 Leppävirta socken 18 VIII på blommande Angelica silvestris

[s] 273

Hymenoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

291-295 Leppävirta socken 21 VIII på blommande Angelica silvestris
296-297 Leppävirta socken 21 VIII på blommande Trichera arvensis
298-325 Leppävirta socken 21 VIII på blommande Trichera arvensis Angelica silvestris
326-332 Leppävirta socken 22 VIII
333-334 Leppävirta socken, Vehkasalo (holme Unnukka) 23 VIII på blommande Angelica silvestris

Öfriga insektordningar insamlade under sommaren 1881
(Gråa (Gröna)[lisätty myöhemmin?] numrar från 100)
100-104 Nyslott 2 VI med såll af nerfallna löf af Prunus padus
105 Joensuu 6 VI på en torr sandig landsväg i solskenet
106 Joensuu 7 VI under nerfallna löf af björk på en något fuktig äng

User login

Languages