n1-137.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
270-271

[s] 270

Hemiptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

223-225 Leppävirta socken 22 VIII på Equisetum fluviatile
226-249 Leppävirta socken 22 VIII på en gräsbevuxen åker

Hymenoptera insamlades sommaren 1881
(Gredelina (Röda)[lisätty myöhemmin] numror börjande från 141)
141-148 Nyslott 1 VI på blommande Salix nigricans
149-150 Joensuu 6 VI
151 Joensuu 8 VI
152-153 Joensuu 7 VI tagen bland mossa på ett kärr
154 Joensuu 7 VI på blommande Salix nigricans
155-156 Joensuu 7 VI
157-160 Joensuu 9 VI på blommande Cassandra calyculata
161-162 Eno socken 12 VI
163-164 Eno socken 16 VI på blommande Ribes nigrum

[s] 271

Hymenoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

165 Eno socken 16 VI på sand i solbaddet
166 Eno socken 16 VI på blommande Caltha palustris
167-172 Kontiolaks socken 17 VI på den sandiga flocka stranden (flygsandsfält?) af Höytiäinen
173-195 o. 197 Joensuu 18 VI på blommande Ribes grassularia, 193 tags på Esplanaden på en gräsmatta
196, 198-205 Eno socken 20 VI
206-207 Nurmis socken 22 VI
208-215 Nurmis socken 25 VI på blommande Salix pentandra ♂ och Menyanthes trifoliata
216 Nurmis socken 27 VI på blommande Salix pentandra
217-221 Pielis socken 30 VI på Ledum palustre
222-228 Pielis socken 30 VI på en äng
229-233 Pielis socken 1 VI på blommande Myrtillus uliginosum, Abies exelsa

User login

Languages