n1-136.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
268-269

[s] 268

Norra Karelen.
R. Enwald 1881. Hemiptera.

73 -77 Eno socken 20/VI på en gräsmatta.
78-79 Eno socken 20/VI i en mindre vattensamling.
80-82 Nurmis socken 22/VI
89 Nurmis socken 23/VI tagen i flygten på en torr sandig landsväg
90-91 Nurmis socken 23/VI
92-96 Nurmis socken 24/VI i en liten insjö under Pastor Engelbergs gård.
97-99 Nurmis socken 25/VI
100-104 Pielis socken 30/VI på en äng.
105 Pielis socken 30/VI i ån invid kyrkan.
106 Pielis socken 1/VII
107 Eno socken 4/VII på en gräsmatta i prästgårdsträdgården.
108-114 Sotkamo socken Vuokatti 9/VII på en äng.
115-118 Sotkamo socken Vuokatti 9/VII i en mindre insjö med gyttgigt botten.
119-138 Leppävirta socken 15/VII på en åkerren bevuxen med Centaurea phrygia-austrica [sic], Cirsium heterophyllum, Vicia cracca, Lathyrus pratensis och Gramineer.

[s]269

Norra Karelen.
R. Enwald 1881. Hemiptera.

139-140 Leppävirta socken 15/VII i en å med fast lerigt botten.
141-155 Leppävirta socken 17/VII på en gräsbevuxen åkerren.
156-167 Leppävirta socken 20/VII på en gräsbevuxen åker
168 Leppävirta socken 22/VII i en mindre insjö Laakko
169-176 Leppävirta socken 22/VII på en äng.
177-188 Leppävirta socken 3/VIII på en gräsbevuxen åker.
189-190 Leppävirta socken 8/VIII i vattensamlingar bevuxna med Lemna minor, Carex ampullace [sic], Menyanthes trifoliata, Equisetum fluviatile-limosum.
191-192 Leppävirta socken 8/VIII på Menyanthes trifoliata
193-194 Leppävirta socken 8/VIII på Urtica dioica
195-196 Leppävirta socken 16/VIII under nerfallna björk och allöf på ett något fuktigt ställe.
197-217 Leppävirta socken 21/VIII på en gräsbevuxen sved.
218-222 Leppävirta socken 22/VIII i en insjö, Laakko med löst gyttgigt [sic] botten bevuxen med Nymphea alba-minor, Hydrocaris morsus ranae, Carex ampullacea, Menyanthes trifoliata .

XML file: 

User login

Languages