n1-135.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
266-267

[s]266

Coleoptera.
R.Enwald 1881. Norra Karelen.

2148 Leppävirta socken 22/VIII på en sandig något fuktig sjöstrand.
2149-2180 Leppävirta socken 22/VIII under nerfallna björk och ormbunksblad i en fuktig löfskog.
2181 Leppävirta socken 23/VIII
2182-2195 Leppävirta socken Vehkasalo (holme i Unnukka), 23/VIII på svampar i en löfskog.

________

Hemiptera insamlade sommaren 1881. (Hvita numror börjande från 1)

1-4 Nyslott 1/VI på blommande Salix nigricans
5-10 Nyslott 1/VI på en gräsmatta med några Cerefolium silvestre
11-15 Nyslott 2/VI med håf på en gräsmatta.
16-29 Joensuu 6/VI i en liten vattensamling med löst lerig botten och bevuxen med något Alopecurus geniculatus
30-33 Joensuu 6/VI under nerfallna löf af Alnus och Betula i en mera torr blandskog.

[s]267

Hemiptera
R.Enwald 1881. Norra Karelen.

34-39 Joensuu 7/VI under mossa och ner fallna löf.
40-47 Joensuu 7/VI i en liten vattensamling bevuxen med Alopecurus geniculatus och något Sparganium simplex
48-50 Joensuu 9/VI i en liten vattensamling bevuxen med något Lemna minor, på bottnet Sphagnum
51-53 Joensuu 9/VI
54 Joensuu 9/VI på den sandiga stranden af Pyhäselkä
55-56 Joensuu 9/VI på en äng bevuxen med Ranunculus auricomus och Alopecurus pratensis
57-59 Eno socken 12/VI under nerfallna allöf.
60 Eno socken 12/VI i en af regnvatten bildad vattensamling.
61-63 Eno socken 14/VI under nerfallna löf af al, björk och tall samt under andra förruttnade vegetabilier.
64-67 Eno socken 15/VI på Salix nigricans
68-71 Eno socken 16/VI på Salix nigricans och caprea
72 Joensuu 18/VI på en gräsmatta på Dr Hällströms gård.

User login

Languages