n1-134.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
264-265

[s] 264

Coleoptera
R. Enwald 1881. Norra Karelen.

2056 Leppävirta socken Vakkala gård 8/VIII på ett plank
2057 Leppävirta socken 8/VIII
2058-2060 Leppävirta socken Vehkasalo 11/VIII på Angelica silvestris
2069 Leppävirta socken Vuosalo 10/VIII på fuktig mark
2070-2071 Leppävirta socken 11/VIII under stenar.
2072 Leppävirta socken 16/VIII på Spirea palicifolia [sic]
2073-2087 Leppävirta socken 16/VIII under nerfallna förmultnade löf af Betula alba och Alnus incana.
2088 Leppävirta socken 16/VIII på bottnet af en uttorkad vattenpöl med något fuktig baotensasts af nerfallna löf.
2089 Leppävirta socken 17/VIII inne i boningsrummet
2090 Leppävirta socken Vehkasalo 17/VIII i en tallskog.
2091 Leppävirta socken Särkilaks 18/VIII under barken af en nerfallen gran.

[s] 265

Coleoptera
Norra Karelen R. Enwald 1881.

2092 Leppävirta socken 18/VIII under en sten
2093-2100 Leppävirta socken 18/VIII på blommande Angelica silvestris
2101-2102 Leppävirta socken 20/VIII
2103 Leppävirta socken 20/VIII på Nymphea alba.
2104 Leppävirta socken 20/VIII på en vägg.
2105-2112 Leppävirta socken Kukkarosalmi 20/VIII på svampar i en löfskog.
2113-2121 Leppävirta socken 21/VIII i ett till hälften ruttet kadaver af en skata
2122-2136 Leppävirta socken 21/VIII på blommande Angelica silvestris ; Mustaniemi
2137-2143 Leppävirta socken 22/VIII i en insjö Laakko med löst gyttgigt [sic] botten bevuxen med Nymphea alba-minor, Hydrocaris morsusranae, Carex ampullaeea , Menyanthes trifoliata.
2144-2146 Leppävirta socken 22/VIII på en sandig något fuktig sjöstrand.
2147 Leppävirta socken 22/VIII under en sten på en öppen fältbacke.

XML file: 

User login

Languages