n1-133.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
262-263

[s] 262

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

1943 Leppävirta socken 17 VII under barken af en tallstubbe
1944-1978 Leppävirta socken 17 VII på en åkerren bevuxen med Dactylis glomerata, Cerefolium silvestre, Vicia cracca, Lathyrus pratensis
1979 Leppävirta socken 17 VII på en sandig sjöstrand under spånor
1980-1986 Leppävirta socken, Unnukka, Kalinsaari 18 VII på stranden af en holme under uppkastade Phragmites och annat sjögräs
1987 Leppävirta socken 17 VII se 1979
1988 Leppävirta socken 18 VII på KalinsaariEnodium coeruleum
1989-2007 Leppävirta socken 20 VII på en åker bevuxen med Alopecurus pratensis, Aira caespitosa, Trifolium pratense; en del tagas på Stachys silvatica och Asplenium felix femina
2008 Leppävirta socken 22 VII på en landsväg
2009 Leppävirta socken 22 VII under en sten på ett något fuktigt sandigt ställe
2010 Leppävirta socken 22 VII på en äng

[s] 263

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

2011-2016 Leppävirta socken 22 VII på Carex ampullacea, Scirpus lacustris
2017-2026 Leppävirta socken 22 VII på en äng Matalaks
2027 Leppävirta socken 22 VII under nerfallna björk och granblad i en djup fuktig granskog ibland Hypna
2028 och 2118 Leppävirta socken 22 VII på en vägg
2029 Nyslott Pääskylaks 30 VII under en sten
2030-2035 Leppävirta socken 3 VIII på en gräsbevuxen åker
2036 Leppävirta socken, Muuraissaari 6 VIII på blad af Nuphar luteum
2037 Leppävirta socken, Muuraissaari 6 VIII
2038-2042 Leppävirta socken 8 VIII i vattensamlingar invid Wokkola gård med löst gyttgigt botten bevuxen med Lemna minor, Carex ampullacea, Menyanthes trifoliata och Equisetum fluviatile och limosum
2043-2055 Leppävirta socken 8 VIII på Matricaria discoidea, Polygonum persicaria, Urtica dioica

XML file: 

User login

Languages