n1-132.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
260-261

[s] 260

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

1762-1776 Pielis socken 2 VII i en mindre sjö med gungfly på stranden
1777-1783 Pielis socken 3 VII under stenar invid kyrkan
1784-1788 Eno socken 4 VII på en torr sandig landsväg
1789-1813 Nurmis socken 6 VII i en liten insjö belägen under folkskolebygnaden ibland ruskar och spånar
1814 Sotkamo socken 8 VII på landsvägen uppkrupen på ett grässtrå
1815 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII på en sandig väg
1816-1833 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII med såll under al och björk och ormbunksblad. 1826-1833 i en granskog, något fuktig jordmån
1834 Sotkamo socken 9 VII under barken af en ikullfallen
1835-1836 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII på en gångstig vid en liten insjö uppe på berget
1837 Sotkamo socken 8 VII inne i boningsrummet på Haapala gård
1838 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII på blad af Alnus incana

[s] 261

Coleoptera
Norra Karelen, R. Enwald 1881

1839 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII
1840-1853 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII på en ängsmatta
1854-1869 Sotkamo socken Vuokatti 9 VII (1830 utan insekt) i en mindre sjö belägen på sluttningen af berget med gyttgigt botten i gungfly och bevuxen med Calla, Carex ampullacea, Menyanthes
1870 Leppävirta socken 15 VII flytande på vattnet
1871-1886 Leppävirta socken, Vokkola 15 VII under stenar
1887-1909 Leppävirta socken 15 VII på Umbellater och på en åkerren
1910 Leppävirta socken 15 VII under en sten
1911-1920 Leppävirta socken 15 VII i en å bevuxen med Glyceria fluitans, Alisma plantgo, Alopecurus geniculatus med lerigt fast botten
1921-1925 Leppävirta socken 17 VII under stenar i en gammal björkskog
1926-1927 Leppävirta socken 17 VII under stenar på en sandig backe
1928-1942 Leppävirta socken 17 VII på en sandig strand under uppkastade spånar och Equiseta

XML file: 

User login

Languages