n1-131.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
258-259

[s] 258

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen

1484-1486 Nurmis socken 27 VI på en äng på grässtrån.
1487-1492 Nurmis socken 27 VI under uppkastade Equisetum strån och annat råsk på en låg sandig gräsbeklädd strand invid ångbåtsbryggan.
1493-1495 Nurmis socken 27 VI på en lös gyttgig strand af en mindre insjö invid Pastor Engelbergs bostad.
1496-1526 Nurmis socken 27 VI under uppkastade Equiseta och annat råsk på en låg sandig gräsbeklädd strand invid ångbåtsbryggan.
1527 Nurmis socken 27 VI på en äng .
1528-1541 Pielis socken 30 VI under stenar invid kyrkan.
1542-1550 Pielis socken 30 VI på bottnet af en uttorkad vattenpöl, på fuktig lera.
1551-1557 Pielis socken 30 VI under barken af för liden vinter af huggen tallstubbe.
1558-1594 Pielis socken 30 VI med håf på en äng, 1585 och 1587 på Urtica dioica.

[s] 259

Coleoptera
R. Enwald 1881 Norra Karelen

1595-1596 Pielis socken 30 VI under stenar vid elfstranden.
1597-1607 Pielis socken 30 VI på Ledum palustre.
1608-1621 Pielis socken 30 VI på landsvägen och ifrån flygten i solskenet.
1622-1649 Pielis socken 30 VI i vattensamlingar och i ån invid kyrkan.
1650-1651 Pielis socken 30 VI
1652-1682 Pielis socken 1 VII under stenar invid kyrkan.
1683-1686 Pielis socken 1 VII på fuktig lera.
1687-1708 Pielis socken 1 VII på en fuktig äng.
1709 Pielis socken 1 VII på fönsterrutan i boningsrummet.
1710-1711 Pielis socken 1 VII i vattensamlingar med gyttgigt botten.
1712-1715 Pielis socken 2 VII under stenar.
1716-1722 Pielis socken 2 VII på väggen af en nyssuppförd hölada.
1723-1742 Pielis socken 2 VII på en fuktig äng.
1743-1761 Pielis socken 2 VII under barken af en för liden vinter afhuggen granstubbe.

XML file: 

User login

Languages