n2-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
6-7

[s] 6
R. Enwald Ryska Lappmarken 1883

[jatkoa] [ under uppkastad till hälften förutt-]nad Fucus på stranden af Kola fjord
50-55 Kola 9/7 under stenar vid stranden
56 Ora-by 16/7 invid byn
57-85 Nuortijaur 23[?]/7 på en gräsplan invid kyrkan
86-98 Kola 12/7 på Salices o. dyl.
99-108 Nuortijaur 23/7 på en gräsplan invid kyrkan
109-122 Nuortijaur 24/7 invid kyrkan
123-133 Nuortijaur 26/7 invid kyrkan
134-137 Nuortijaur 30/7 vid Luttojoki
138-144 Nuortijaur Salmi 1-6/8 vattensamlingar inom fjell-regionen på Kiuvaara
145-154 Nuortijaur Salmi 6-7/8 vid sjön
155-156 Nuortijaur 8/8 vid finnarnes bostad Nuortijoki
157-162 Nuortijaur, 10/8 vid finnarnes bostad
163 Nuortijaur , Nuortijoki 11/8 vid finnarnes boning
164-165 Nuortijaur Nuortijoki 16/8 vid finnarnes bostad
166 Nuortijaur 17/8 i vattensamlingar vid mynningen af Nuortijoki

III Lepidoptera

I Pudasjärvi på en sandig
2-25 Kuusamo Hannila 6/6 i en granskog
26-49 Kuntijärvi- Karelia Lapponia [sana kirjoitettu lyijykynällä yläpuolelle] rossica 8/6

[s] 7
Lepidoptera 1883 R. Envald
50-54 Knjaschi 11/6 vid stranden af Kautajärvi
55-104 Kantalaks 13/6
105-107 Imandra Sassheika 13/6
108-113 Imandra Sassheika 16/6
114-150 Imandra Jekostroff Dschijn 19/6
151-156 Imandra Jekostroff 21/6 på en gräsplan vid lappkåtan nära fjellet Chibinä
157-195 Imandra Jekostoff 22-24/6 Chibinä fjellet
197-206 Kasn Rasnavolok 26/6 vid Stantsia
207-213 Rasnavolok 26/6 på ett med Betula nana bevuxet kärr vid Tenesmosenie sjö
214-233 Kitsa 28/6 på Geranium silvaticum v. Kola elf
234-295 Kola 30/6 och 1/7 vid staden
296 Kola /7
297-310 Jeretik 14-15/7 på blommande Rubus chamaemorus
311 Ora-by 16/7
312-350 Nuortijaur 23/7 Argynnis arterna på blommande Comarum på ett stort kärr
351 Nuortijaur 24/7 invid kyrkan
352-356 Nuortijaur 25/7 invid kyrkan
357-364 Nuortijaur 26/7 invid kyrkan
365-366 Nuortijaur 30/7 Lutto floden

User login

Languages