n2-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
8-9

[s] 8

Hymenoptera
R. Enwald Ryska Lappmarken 1883.

367 Nuortijaur 8/8 Nuortijoki vid finnarnes boning
369-372 Nuortijaur 10/8 vid finnarnes boning
373 Nuortijaur Nuortijoki 11/8 v. finnarnes boning

IV Hymenoptera
1-26 Kuntijärvi Karelia Lapponia [Lapponia korjattu lyijykynällä Karelia yläpuolelle] rossica 8/6
27-30 Kantalaks 11/6
31-41 Kantalaks 13/6 på Ledum
42 Imandra Sassheika 15/6
43-44 Imandra Sassheika 15/6 på Myrtillus uliginosus
45-47 Imandra Sassheika 15/6
48-58 Imandra Jekostroff Dschijn 18/6 Rubus chamaemorus och Myrtillus uliginosus
59 Imandra Jekostroff på ett kärr Myrtill. ulig.
60-85 Imandra Jekostroff 22-24/6 Chibinä
86-87 Kitsa 27/6
88-97 Kola 30/6 på blommande Vicia Cracca o. Cerastium alpina
98-105 Kola 1/7
106-108 Kola 7-8/7 3 fr. staden invid fjorden
109-123 Kola 12/7 på Matricaria, Valeriana o. Dianthus superbus
124 Jeretik 15/7 på bl Vicia Cracca
125 Ora-by 16/7 på bl. Dianthus superbus
126-136 Nuortijaur 23/7 nära kyrkan på bl. Comarum

[s] 9

Hymenoptera
R. Enwald Ryska Lappmarken 1883.

137-141 Nuortijaur 24/7 på bl Veronica longifolia Chamaenerion
142 Nuortijaur 25/7
143-149 Nuortijaur 26/7 vid forsen på bl. Angelia silvestris
150-155 Nuortijaur 30/7 vid Lutto-joki -Bombus på Veron. longif.
156-162 Nuortijaur Salmi 1-7/8
164-166 Nuortijaur 8/8 Nuortijoki
167-170 Nuortijaur Nuortijoki 10/8 vid finnarnes boning
171-180 Nuortijaur Nuortijoki 11/8 vid finnarnes boning
181-195 Nuortijaur Nuortijoki 15/8 vid finnarnes boning
196-251 Nuortijaur Nuortijoki 16-18/8 vid finnarnes boning

V. Öfriga insektordningar
1-8 Kuntijärvi Karelia Lapponia [Lapponia korjattu lyijykynällä Karelia yläpuolella] rossica 8/6
9-10 Kantalaks 11/6
11-14 Kantalaks 19/6
15-24 Imandra Sassheika 16/6 vid stranden af fl. Niva
25-26 Imandra Jekostroff Dsckijn 19/6
27-61 Imandra Jekostroff Dsckijn 22-24/6 Ehibinä
62-80 Kiltsa 27/6 på stranden af Kola elf
81-83 Kola 30/6
84-85 Kola 9/7
(No 86 och är satta på Hemiptera)
99-139 Nuortijaur 23/4 närä kyrkan bland Carex acuta på stranden

User login

Languages