n2-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
10-11

[s] 10

R. Enwald 1883 Ryska Lappmarken

134-178 Nuortijaur 24/7 på Carex acuta och Salice vid stranden ej långt från kyrkan
179-182 Nuortijaur 25/7 invid kyrkan
183-204 Nuortijaur 26/7 vid forsen
205-222 Nuortijaur 30/7 på stranden af Luttojoki
223-256 Nuortijaur 6/8 Salmi på Carex acuta o. Salices
257 Nuortijaur 8/8 Nuortijoki v. finnarnes boning
258-259 Nuortijaur Nuortijoki 9/8 på fjellet Jaaranpää
260-295 Nuortijaur Nuortijoki 10/8 vid finnarnes boning
296 Nuortijaur Nuortijoki 15/8 vid finnarnes boning

XML file: 

User login

Languages