n2-020.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
36-37

[s] 36

Hemiptera
J. Sahlberg 1877

Hemiptera

1-5 Yläne Kolva d. 25 Juni (3 med Formica rufa)
6-9 Yläne d. 4 Juli
10-13 Yläne d. 9 Juli
14-17 Yläne d. 11 Juli
18-22 Yläne d. 13-14 Juli
23-26 Yläne d. 20 Juli Juli 24-26 Betula nana på Elijärvi kärr
27-37 Yläne d. 25 Juli
38-40 Yläne d. 26 Juli
41-46 Yläne d. 1 Aug.
47-49 Yläne d. 6 Aug. (47 Pallijärvi)
50-55 Yläne d. 7 Aug. (51-52 Pyhäjärvi strand)
56-63 Yläne Nygård d. 14 Aug.
65-67 Yläne d. 15 Aug.
68 Yläne Kaidanoja d. 19 Aug. (F rufa)
69-70 Yläne Nygårds park d. 20 Aug.
71-72 Yläne Kaidanoja d. 21 Aug.
73-75 Yläne Raasijärvi d. 25 Aug.
76 Yläne Kolva d. 30 Aug. på Calamagrostis nära Ristimäki
77 Klotinoja d. 31 Aug.

[s] 37

Diptera
J. Sahlberg 1877

Diptera

1-3 Yläne Kolva d. 26 Juni
4-5 Yläne Kolva d. 29 Juni
6-11 Yläne 4-9 Juli
12-14 Yläne d. 11 Juli
15-16 Yläne d. 14-17 Juli
17 Yläne d. 21 Juli Syringa
18-23 Yläne d. 23-31 Juli
24-25 Yläne d. 6 Aug.
26 Yläne d. 8 Aug.
27-29 Yläne Nygård d. 14 Aug.
30 utkläckt ur puppor funna under barken af murken gran i fuktig skog nära Ristimäki
31-32 Yläne Nygård d. 20 Aug.
33-35 Yläne Kaidanoja d. 21 Aug.
36-38 Yläne Raasijärvi d. 25 Aug.

Hymenoptera Neuroptera

1 Yläne Kolva d. 25 Juni med Formica rufa
2 Yläne Kolva d. 29 Juni
3-10 Yläne 4-5 Juli
11-12 Yläne d. 11 Juli

XML file: 

User login

Languages