n2-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
34-35

[s] 34

Coleoptera
J. Sahlberg 1877

Insekter samlade sommaren 1877 i Yläne af J. Sahlberg
Coleoptera (Gråa lapp.)

1-2 Yläne Kolva d. 24. Juni
3 Yläne d. 25. med Formika [sic] rufa
4-12 Yläne d. 26. Juni 6 i en blomkålsvamp på en rutten trädstam
13-19 Yläne d. 29. Juni
20-35 Yläne d. 2. Juli 34 och 35 under barken af Pinus abies den senare med larv och puppa
36-50 Yläne d. 4.-5. Juli
51-73 Yläne d. 8.-9. Juli (57 på Polyporus pinicola)
74-96 Yläne d. 11. Juli 74 på torkad granstubbe
97-113 Yläne d. 15. Juli
114-119 Yläne d. 17. Juli
120-130 Yläne d. 18. Juli
131-137 Yläne d. 20. Juli på Betula nana fanns 132 vid Elijärvi stranden 131
138-161 Yläne d. 23. Juli (nära Sydenmaa
162-185 Yläne Kolva d. 25. Juli (165-166 under ett harkadaver
186-203 Yläne d. 29. Juli

[s] 35

Coleoptera
J. Sahlberg 1877

204-217 Yläne d. 31. Juli (214-215 på Polyporus pinicola
218-221 Yläne d. 1. Aug.
222-229 Yläne d. 6. Aug. vid Sydenmaa och Pallijärvi
230-248 Yläne d. 7. Aug. (234-235 und. bark af Pinus Abies
249-251 Yläne d. 6. Aug. vid Sydenmaa
252-272 Yläne d. 8. Aug. (259 under björkbark 260 på Polyp. pinicola
273-290 Yläne Nygård d. 14. Aug.
291-297 Yläne d. 15. Aug. (292 under bark af tall 295 p. Polyp. pinicola
298-301 Yläne Raasijärvi d. 17. Aug.
302-306 Yläne Kaidanoja d. 19. Aug.
307-315 Yläne Nygårdspark d. 20. Aug. (307-310 under bark af gran 311 i en stor gul Agaricus
316-319 Yläne Kaidanoja d. 21. Aug.
320-347 Yläne Raasijärvi trakten d. 25. Aug. 320-335 under bark af bark af barrträd i brändskog 337-338 björk i Raasijärvi
348 Wuohensuo d. 28. Aug. (i en på stor björk växande blomkålssvamp ?) [på 2, stor 1: korj.]
349 Kolva d. 30. Aug. bland Calamagrostis nära Ristimäki
350-359 Klotinoja d. 31. Aug.
360 Kolva d. 1. Sept.

XML file: 

User login

Languages