n15-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Vita nummerlappar betecknas v.

1-14 Helsinge, Ilmala omkring tallar under snö, (sållning) 23. 12. 1937
15-80 Munksnäs Under lada (sållning) 23. 12. 1937

1938
81 Hoplax under lada (sållning) 4. 1. 1938
82-167 Munksnäs under lada (sållning) 4. 1. 1938
168 Hfors i rosettmakaroni (sållning) 16. 1. 1938
169-392 Munksnäs i förruttnande halm (sållning) 13. 3. 1938
393-395 Munksnäs omkring gran (sållning) 13. 3. 1938
396-492 Esbo, Kasberget hassellund invid berget (sållning) 20. 3. 1938
493-663 Esbo, Kasberget hassellund på ängsholme (sållning) 23. 3. 1938
664-674 Esbo, Kasberget mossig lund genomfluten av bäck (sållning) (även barrträd) 20. 3. 1938
675-793 Esbo, Kasberget hassellund på ängsholme (sållning) 25. 3. 1938
794-867 Esbo, Kasberget översvämmad starr- och gräsbevuxen sjöstrand 25. 3. 1938
868-917 Esbo, Kasberget mossig lund genomfluten av bäck (sålln.) 25. 3. 1938
918-954 Esbo, Kasberget vide- och hassellund på väg till Domsby (sålln) 25. 3. 1938
955-984 Esbo, Kasberget hassellund invid berget (sålln.) 25. 3. 1938

XML file: 

User login

Languages