n15-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938

985-1004 Hoplax, vattensaml. åt Kottby. i närheten av vallgravarna, under videbuskar (sålln.) 27. 3.
1005-1054 Hoplax vid spårvägsst. under videbuskar vid bäck, strand, delvis översväm. 27. 3.
1055-1065 Hoplax vid järnvägsstation vide- och björkdunge (sålln.) 27. 3.
1066-1122 Hoplax i närheten av vallgrav., under videbuskar (sålln.) 27. 3.
1123-1125 Köklax, nära åstrand, under bark av fälld asp. (sålln.) 14. 4.
1126-1170 Köklax, nära åstrand mossig sluttning (sålln.) 14. 4.
1171-1179 Köklax, vid vägen fr. ån till station under videbuskar (sålln.) 14. 4.
1180-1204 Malm, sandgrop bevuxen med mossa och gräs, 16. 4.
1205-1207 Malm, under stenar vid kyrkogårdsmuren 16. 4.
1208-1250 Munksnäs, vid Tali-vägen, fuktig björkskog (sålln.) 15. 4.
1251-1277 Munksnäs, vid Tali-vägen, fuktig lund, alar och sälg (sålln.) 15. 4.
1278-1288 Munksnäs, vid Tali-vägen, under gran- och tallruskot (sålln.) 15. 4.
1289-1338 Hoplax, vid spårvägs st. under videbuskar vid bäck, (sålln.) 15. 4.
1339-1385 Esbo, Kasberget, hassellund på ängsholme (sålln.) 18. 4.
1386-1388 Esbo, Kasberget, under videbuskar vid strand av Kyrkträsket (sålln.) 18. 4.

[ei sivunumeroa]

1938

1389-1421 Malm, sandgrop bevuxen med mossa och gräs 20. 4.
1422-1423 Lojo, översvämmad långgrund strand 29. 4.
1428-1460 Terijoki, Ollinpää, liten tätt bevuxen vattensamling, 30. 5.
1461-1466 Metsäpirtti, Viisjoki, sandig strandbrant c:a 600 m. nedanom bron. 2. 6.
1467-1476 Terijoki, Kellomäki, sandstrand, samt under växtrester, (tång, säv) 30. 5.
1478-1572 Rajajoki, mellan Haapala och Luutahäntä vid ån, äng och buskar, 30. 5.
1573-1584 Muolaa, Ilves, potatisgropar, 25. 5.
1585-1589 Vammeljoki, sandbank, 28. 5.
1590-1597 Rautu, 4 km. fro. kyrkan åt Kivennapa Aspstockar, 31. 5.
1602-1609 Kivennapa, Lintulanjoki, slaghåv vid åstranden, 29. 5.
1598-1601 Muolaa, Hotokka, tallstubbe 25. 5.
1610-1634 Uusikirkko, Vammeljoki, lerbrant ovanom järnvägsbron, 28. 5.
1635-1640 Heinjoki, Keprala [Koprala], potatisgropar, 26. 5.
1641-1651 Metsäpirtti, Arkuntanhua, Ladogas strand under tång och sävrester 2. 6.
1655 Metsäpirtti, Arkuntanhua,Ladoga strand 2. 6.
1652-1654 Metsäpirtti, sandig gräsbevuxen mark 2. 6.
1655-1670 Vammeljoki, låga leriga bankar, 27. 5.
1671-1736 Kivennapa, Lintulanjoki, sand, lerbank 29. 5.
1737-1738 Sordavala, Riekkala, svärmning, 4. 6.

XML file: 

User login

Languages