n15-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938

1739-1814 Salmi, Uuksu, ovan bron till forsen, 6. 6.
1815-2009 Salmi, Uuksu, strand nedanom landsvägsbron, förmultnade trä-rester, 7.-8. 6.
2010-2042 Salmi, nedanom Uuksunjoki bro, 7. 6.
2043-2051 Salmi, Uuksu, åkeräng 9. 6.
2052-2055 Salmi, Uuksu, ovanom bron till forsen, 6. 6.
2056-2058 Salmi, Uuksu, gammal sågspån 9. 6.
2059-2064 Salmi, Uuksu, Uuksunjoki, 2 km. ovanom landsvägsbron, låga bankar, 9. 6.
2065-2107 Salmi, Uuksu, Kaita, Ladogas strand, sandstr., delvis under växtrester, 9. 6.
2108-2172 Salmi, Uuksu, Kaita, stenig strand, Vinddrivna krypande på stenarna 11. 6.
2173-2179 Salmi, ca. 2 km fr. Impilahti gräns vid landsvägen, 12. 6.
2180-2186 Impilahti, Koirinoja, låga lerbankar, 12. 6.
2187-2208 Salmi, ca 3 km. fr. Impilahti gräns vid landsvägen Trädsvampar på omkullfallen asp, 12. 6.
2209-2219 Salmi, ca 3 km. fr. Impilahti gräns, under granbark, 12. 6.
2220-2224 Salmi, som föreg. under aspbark, 12. 6.
2225-2233 Salmi, Miinala, Miinalanjoki ovanom Miinala by, lerbankar, 10. 6.
2234-2264 Salmi, Miinalanjoki, nedanom landsvägsbron sand-lerbrant. 13. 6.
2265 Salmi, Uuksu omkullstjälpt gran 16. 6.
2266-2288 Salmi, Miinalanjoki, ovanom landsvägsbron Svärmande tätt ovan el. krypande på sand och träbevuxen strandbrant 14. 6.

[ei sivunumeroa]

1938

2289-2299 Salmi, Uuksu, Kaita, svärmande kl. 19, 9. 6.
(2300) Sordavala
(2301-2304) Hiitola, svärmande
2305-2318 Salmi, Kirkkojoki slaghåv 10. 6.
2319-2369 Salmi, Miinalanjoki ovanom Miinala by ca 2 km. strandbankar, 10. 6.
2370-2394 Salmi, Uuksulanpää, Ladogas strand stenig, under och mellan stenar, ställvis sandstrand 17. 6.
2395-2399 Salmi, Uuksulanpää, dyner omk. Elymus 17. 6.
2400 Salmi, Kaita, husvägg. 17. 6.
2401-2422 Salmi, Uuksulanpää, Ladogas strand under och mellan stenar, 17. 6.
2423-2425 Salmi, 3 km. från Impilaks gräns, under björkbark, 17. 6.
2426 Salmi, på Polyporus på björk, samma plats 17. 6.
2427-2433 Salmi, under aspbark och sålln. av löv och dyl. under omkullfallen asp, samma plats, 17. 6.
2434 Salmi, Uuksu, straxt nedanom landsvägsbron, förmultnade trärester, 17. 6.
2435-2607 Salmi, Kaita och Uuksulanpää, Ladogas strand under och mellan stenar, 16.-20. 6.
2608 Salmi, Uuksu, sålln. vid Uuksunjoki, 20. 6.
2609-2663 Sordavala Jamilahti, slaghåv på torr ängshed, 22. 6.
2664-2712 Salmi, Miinalanjoki nedanom landsvägsbron, 13. 6.
2713-2718 Uuksu, trädsvampar och under bark, 20. 6.

XML file: 

User login

Languages