n15-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938

2719-2755 Salmi, under aspbark och sålln. av löv och dyl. under omkullfallen asp, 17. 6.
2756-2794 Salmi, Miinalanjoki nedanom landsvägsbron 13. 6.
2795-2796 Salmi, Kaita och Uuksulanpää [Uuksalonpää], Ladogas strand, under och mellan stenar 17. 6.
2797-2801 Sordavala, Jamilahti slaghåv på torr ängshed, 22. 6.
2802-2833 Muolaa, Hotokka, Lahdelmas potatisgropar, 25. 6.
2834-2837 Muolaa, Heinjoki gräns vid landsvägen, liggande aspstammar 24. 6.
2838-2860 Vammelsuu, sandstrand, under tångrester, 1. 7.
2861-2886 Vammelsuu, sandstrand, under tångrester, 29-30. 6.
2887-2925 Muolaa, Heinäpelto, potatisgropar, 27. 6.
2926-2953 Vammeljoki, ovanom järnvägsbron, hårda rel. branta lerbankar, 1-4 m. fr. vatten brynet, 30. 6.
2954-3004 Vammeljoki, ovanom järnvägsbron med slaghåv 30. 6.
3005-3033 Vammeljoki, nedanom Kuolemakuitu, hårda lerbankar, 30. 6.
3034-3051 Vammeljoki, lerig sand strandbrant ovanom järnvägsbron 30. 6.
3052-3065 Kivennapa, Lintulanjoki, låg sandbank, 28. 6.
3066-3129 Vammeljoki, nedanom Kuolemakuitu, 29. 6.
3130-3176 Rajajoki, slaghåv vid åstranden mellan Haapala och Luutahäntä, 1. 7.
3177-3272 Esbo, Gumböle å nedanom Mynt, sand-lerbankar, 11-12. 7.

[ei sivunumeroa]

1938

3273-3369 Metsäpirtti, Viisjoki, ovanom bron, sandbankar 1. 6.
3370-3401 Metsäpirtti, Viisjoki, c:a 1 km. nedanom bron sand strandbankar ò Carextuvor, 2. 6.
3402-3430 Metsäpirtti, Viisjoki, ovanom bron, slaghåv, 1. 6.
3431-3449 Metsäpirtti, Viisjoki, vid apoteket ur ån vid snabbare rinnande vatten, 1. 6.
3450-3470 Metsäpirtti, Viisjoki, slaghåv vid åns ävre lopp. 3. 6.
3471-3491 Porkala [Porkkala], Lill-Svartö [Lilla Svartö], stenig strand, 14-15. 6.
3492-3493 Porkala [Porkkala], Malholmen, slemmiga grönalger 17. 7.
3494-3513 Metsäpirtti, Viisjoki, nedanom apoteket sandlerbank, 1. 6.
3514-3530 Metsäpirtti, Viisjoki, slaghåv, buskar och stränder, 1. 6.
3531-3537 Porkala [Porkkala], Malholmen, vattensaml. i bergsskreva, 17. 7.
3538-3558 Porkala [Porkkala], Lill-Svartö [Lilla Svartö], slaghåv vid stränderna 15-16. 7.
3559-3583 Metsäpirtti, Viisjoki, vid apoteket ur ån vid snabbare rinnande vatten, 1. 6.
3584-3603 Heinjoki, Koprala, Vammeljoki, potatisgropar, låga huvudsakl. lerbankar 27. 5.
3604-3640 Esbo, Gumböle å nedanom Mynt, sandlerbanker, 11-12. 7.
3641-3661 Heinjoki, Koprala potatisgropar, 26. 6.
3662-3714 Muolaa, Kuusaa, potatisgropar, 25. 6.
3715-3778 Rajajoki, slaghåv vid åstranden mellan Haapala och Luutahäntä, 1. 7.
3779-3812 Rajajoki, Nedanom Haapala sandbank 1. 7.

XML file: 

User login

Languages