n15-012.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938

3813-3829 Muolaa, Hotokka, trädstubbar och trädsvampar, 4 km. fr. Muolaa gräns åt Viborg, granstubbar, 25-26.6. 25-26. 6.
3830-3832 Heinjoki, 4 km. från Muolaa gräns åt Viborg granstubbar, 24. 6.
3833-3869 Metsäpirtti, Viisjoki, slaghåv vid åstranden 1. 6.
3870-3879 Salmi, Miinalanjoki, ovanom järnvägsbron, 14. 6.
3880-3882 Muolaa, Hotokka svärmande vid ladugård 25. 5.
3883-3886 Viisjoki, Uusikirkko, c:a 1 km. nedanom bron, strandbankar, 2. 6.
3887-3901 Vammeljoki, låga sand- och lerbankar, 28. 5.
3902-3910 Metsäpirtti, Viisjoki, c:a 2 km. ovanom bron, strandbankar, 2. 6.
3911-3928 Metsäpirtti, Viisjoki, strandbankar och med slaghåv c:a 1 1/2 km. ovanom bron, 3. 6.
3929-3931 Esbo, lerbrant vid Gumböle å nedanom Mynt, 12. 7.
3932-4004 Rajajoki, strandbankar mellan Haapala och Luutahäntä, 30. 5.
4005-4019 Terijoki, Ollinpää, liten tätt bevuxen vattensaml. 28. 6.
4020-4035 Vammeljoki, strandbankar vid Kuolemakuitu 30. 6.
4036-4073 Vammeljoki, hög sand-lerbrant (Kuolemakuilu) [Kuolemakuitu] 29. 6.
4074-4086 Vammeljoki, som föreg., i backsvalans bon, 29. 6.
4087-4094 Salmi, Uuksu, Kuitu, med slaghåv 11. 6.

[ei sivunumeroa]

1938

4095-4128 Terijoki, Kellomäki, sandstrand samt under växtrester (tång säv m.m.) 30. 5.
4129-4157 Metsäpirtti, Viisjoki, lerbrant c:a 1 km. ovanom bron, 1. 6.
4158-4212 Kivennapa, Kaukjärvi, sandstrand, 29. 5.
4213-4241 Salmi, Miinalanjoki, strandbankar delvis småsteniga 14. 6.
4242-4283 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandbland. humus, 26. 7.
4284 Eckerö, Storby, stenig och gräsbevuxen havsstr. 26. 7.
4285 Eckerö, Torp, sandig gräsbevuxen mark, 27. 7.
4286 Eckerö, Torp, vedtrave, 27. 7.
4287-4346 Eckerö, Torp, vattensaml. i bergsskrevor nära havsstranden 27. 7.
4347-4382 Eckerö, kyrkoby, björkstubbe ō omkullstjäl björkstammar 28. 7.
4383 Eckerö, Vadsjöviken, låg gräsbevuxen havsstrand under sten, 28. 7.
4384-4385 Eckerö, kyrkoby, rutten smörsvamp, 28. 7.
4386-4887 Eckerö, Storby, under moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandbland. humus, 28. 7.
4388 Eckerö, Storby, havsstrand 28. 7.
4389-4411 Eckerö, Storby, slaghåv 26. 7.
4412-4416 Eckerö, kyrkoby, björkstubbe, 28. 7.
4417-4419 Eckerö, kyrkoby, granstubbe 28. 7.
4420-4421 Eckerö, kyrkoby, 28. 7.
4422-4437 Eckerö, Storby, vattensaml. i bergsskrevor nära havsstranden, 29. 7.

XML file: 

User login

Languages