n15-013.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1938

4438-4444 Eckerö, Torp, barrvedtrave, 29. 7.
4445 Eckerö, Torp, granstubbe 29. 7.
4446-4505 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandbland. humus, 28. 7.
4506-4517 Eckerö, kyrkoby, björkstubbe och omkullstjälpta björkstammar, 30. 7.
4518-4532 Eckerö, kyrkoby, slaghåv, 30. 7.
4533-4579 Eckerö, Storby, tätt bevuxen låg vattensaml. 1. 8.
4580-4585 Eckerö, Storby, lergöl utan vegetation 1. 8.
4586-4590 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildn. av sandbland. humus, 1. 8.
4591-4614 Eckerö, Storby, under stenar i uttorkad vattensaml. på berg, överst c:a 3 cm:s humuslager, under c:a 10-20 cm:s sandlager, 1. 8.
4615 Eckerö, Storby, alstubbe, 2. 8.
4616 Eckerö, Storby, gräsmatta, 2. 8.
4617 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildn. av sandblandad humus 2. 8.
4636-4642 Eckerö, Storby, under stenar och stockar på fuktig gräsbev. havsstr. 3. 8.
4618-4627 Eckerö, Storby, under stenar i uttorkad vattensamling på berg, 2. 8.
4628-4635 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbev. berghällar, delvis bildn. av sandblandad humus, 3. 8.
4643-4658 Eckerö, Storby, vattensaml. på berg, 3. 8.

[Ei sivunumeroa]

1938

4657-4690 Eckerö, Storby, lergöl utan vegetation, 3. 8.
4691 Eckerö, Storby, fjärillute 1. 8.
4692-4720 Eckerö, Storby, lergölar, rester av större vattensaml. 11. 8.
4721-4774 Eckerö, Storby, lergölar, rester av större vattensaml. 13. 8.
4775-4798 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildn. av sandbland. humus, 16. 8.
4799-4801 Eckerö, Storby, väg, 15. 8.
4802-4804 Eckerö, Storby, under stenar vid havsstrand, 16. 8.
4805-4806 Eckerö, Storby, på Scirpus silvaticus, 15. 8.
4807 Eckerö, Storby, fönster, 10. 8.
4808-4816 Eckerö, Storby, holme utanför Storby, under stenar vid strand, 15. 8.
4817-4822 Eckerö, Storby, Käringsund, under stenar på berg nära stranden 18. 8.
4823-4834 Eckerö, Storby, Käringsund, under stenar vid stranden, 18. 8.
4835-4855 Muolaa, Hotokka, svärmande vid ladugård 26. 5.
4856-4863 Eckerö, Storby, under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildn. av sandbland. humus, 26. 7.
4864-4868 Salmi, Miinala, Miinalanjoki, strandbankar, nedanom landsvägen, 13. 6.
4869-4876 Salmi, Miinala, Miinalanjoki ovanom Miinala-by, 10. 6.
4877-4881 Salmi, nedanom Uukunjoki bro, 7. 6.
4882-4921 Heinjoki, Hildebrandinoja, gräsbev. strand bankar 26. 5.

XML file: 

User login

Languages