n15-021.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939

7721-7723 Kemijoki, låga strand-sandbranten vid 1:sta färjan på bilvägen Kuusamo-Rovaniemi, 20. 6.
7724-7733 Kemijoki, låg delvis gräsbevuxen sandstrand vid 2:dra färjan vid samma väg som föreg. 20. 6.
7734 I buss på väg mellan Kuusamo och Rovaniemi
7735-7772 Lutto, Kuivakoski, sandstrand, delvis moss och gräsbevuxen, 25.-26. 7.
7773-7776 Saariselkä Lps, låga vattensaml, i reg. subalp. 30. 6.
7777-7835 Saariselkä Lps, i trädsvampar på döda björkstammar i barr-lövskogsregionen, 30. 6.
7836-7889 Petsamo fjord 3,5 km. norr om Liinahamari, strand av liten havsvik (vid ebb ovanom havsytan) stenig str. 30. 7.
7890-7914 Lutto, i trädsvampar på björk i närheten av Köngäs, 11.-17. 7.
7915-7954 Lutto, Leukakoski, stenig strand nedanom forsen, 9. 7.
7955-7967 Lutto, flygande och krypande i närheten av Köngäs, 15.-20. 7.
7968-8016 Saariselkä Lps, i trädsvampar på döda björkstammar i barr-lövskogsreg. 1. 7.
8017-8050 Lutto, vattenhåv i samma vattensaml. som no 6626-6638, 20. 7.

[ei sivunumeroa]

1939

8051-8078 Lutto, endast i vatten utan veg. strax nedanom Köngäs, 2-5 km. nedom Köngäs, sandstr. 18. 12. 7.
8079-8089 Saariselkä Lps, norr om fjällen i tall-gran-björkskog, 1.-3. 7.
8090-8121 Lutto, endast i vatten utan veg. strax nedanom Köngäs, 18. 7.
8122-8133 Saariselkä Lps, Kuollanjokis källbäckar under stenar vid stränderna, 29. 6.
8135-8204 Yläluostari, Petsamonjoki mellan hotellet och klostret, västra str. flack ler-sandstr. mest några meter upp på stranden bland ler-sand bland växtavfall, 28. 7.
8205-8224 Lutto, Köngäs, under bark av nyligen döda upprätta granar, 17. 7.
8225-8227 Kemijoki, låg delvis gräsbevuxen sandstr. vid 2:dra färjan på bilvägen Kuusamo-Rovaniemi, 20. 6.
8228-8231 Sodankylä, på sälg vid landsvägen nära Sodankylä by, 20. 6.
8232-8248 Lutto (Li) under stenar och trädavfall vid övre Köngäs, 23. 6.
8249-8257 Lutto, slaghåv på litet kärr 800 m. norr om Köngäs kl. 23.
8258-8266 Lutto, under bark av rel. murken gran nära Köngäs
8267-8282 Saariselkä Lps, under stenar på fjällen, 3. 7.
8283-8308 Yläluostari, Petsamonjoki, flack ler-sandstrand några meter upp på str. bl. ler-sandbl. växtavfall, 25. 7.

XML file: 

User login

Languages