n15-022.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939-1940.

8309-8327 Yläluostari lerstränder ovan klostret 27. 7.
8328-8333 Lutto steniga stränder vid Kuivakoski 4-7. 7.
8334-8342 Yläluostari på småsteniga stränder vid liten bäck som utmynnar vid östra stranden 1 km ovan klostret, 27. 7.
8343-8358 Yläluostari steniga stränder mellan klostret och hotellet, 27-28. 7.
8359-8385 Sjundeå, Pickala A.J.V. och potatisgropar, 6. 8. 1940
8386-8391 Sjundeå, Pickala på blommor av Angelica silvestris 1-6. 8. 1940
8392-8438 Sjundeå, Pickala A.J.V. och potatisgropar 6. 8. 1940
8439-8445 Sjundeå, Pickala murken björkstubbe i Pickala park 1. 8. 1940
8446-8448 Sjundeå, Pickala lerbland. sand vid vattensamling i barrskog, 2. 8. 1940
8449-8467 Thusby potatisgropar i Routsinkylä [Ruotsinkylä?] 22. 8. 1940
8468-8477 Sjundeå, Störsvik havsstr. grov sand under växtrester, 31. 7. 1940
8478-8488 Sjundeå, Pickala i färsk tallstubbe 6. 8. 1940
8489-8493 Sjundeå, Pickala slaghåv vid åstranden 6. 8. 1940
8494-8516 Virojoki, Ukkosaari stenig havsstr. under växtrester 18-22. 6. 1940

[ei sivunumeroa]

1939-1940

8517-8529 Virojoki, Ukkosaari skyttegropar 12. 7. 1940
8530-8558 Virojoki, Hämeenkylä skyttegropar 15-25. 6. 1940
8559-8565 Virojoki, Hämeenkylä skyttegropar 20. 7. 1940
8566- Virojoki flygande 14. 7. 1940
8567-8582 Muurikkala Falin, sålln. i fuktig björk -sälg -askskog 2. 5. 1940
8583-8591 Muurikkala Falin, sålln. under sälg vid liten bäck, 2. 5. 1940
8592-8607 Virojoki lerig gräs- och mossbevuxen åstrand c:a 2 km. fr. mynningen 20. 6. 1940
8608 Virojoki byväg, 27. 6. 1940
8609-8624 Hfors på kvällen vid lyktstolpar i Brunnsparken 20-23. 8. 1940
8625-8703 Hfors på kvällen vid lyktstolpar i Brunnsparken sept. 1940
8704-8710 Hfors på kvällen vid lyktstolpar i Brunnsparken 16-19. 8. 1940
8711 Hfors Botaniska trädgården 3. 9. 1940
8712-8719 Thusby potatisgropar vid Ruotsinkylä 22. 8. 1940
8720-8731 Svalo sandgrop vid Ivalonjoki 20. 6. 1939
8732-8750 Petsamo fjord stenig strand i liten vik C:A 3 km. fr. Liinahamari åt havet, döda driftinsekter 29-30. 7. 1939
8751-8778 Yläluostari 2 km. ovanom klostret västra stranden av Petsamonjoki hög ler- strandbank, 27. 7. 1939
8779-8786 Saariselkä fjällbäckar (Kuollanj.) under stenar vid stränderna 29. 6. 1939

XML file: 

User login

Languages