n15-023.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

8787-8801 Liinahamari, kospillning, 30. 7.
8802-8814 Yläluostari, Petsamoj. mellan hotellet och klostret västra str. Flack ler-sandstr. mest några m. upp på str. bl. ler-sandbland. växtavfall, 25. 7.
8815-8840 Yläluostari, lerstränder nära Maja västra stranden, 24. 7.
8841-8906 Lutto, Kuivakoski, sandstränder, delvis moss- och gräsbevuxna
8907-8928 Lutto, sandstränder nedanom Köngäs 12-14. 7.
8929-8935 Lutto, Kuivakoski, svärmande och sittande nära lägerplatsen
8936-8958 Lutto, Leukakoski, stenig strand nedanom forsen, 9. 7.
8959-8965 Yläluostari, mittemot Maijala, bl. Potamogeton och Myriophyll. vattenhåv 26. 7.
8966-8975 Lutto, nedanom Köngäs, strand vattenhåv 16. 7.
8976-8981 Saariselkä, under stenar på fjällen 29. 6.
8982-8992 Ivalo, sandstränder vid Ivalonjoki, sandstränder vid Ivalonjoki, Quedius o. Calathus under stenar i björkskog, 23. 7.
8993-9013 Lutto, vid skogsbrynet vid 1:sta serp. efter Köngäs, slaghåv, 14. 7.
9014-9033 Lutto, 600 m. nedanom Köngäs 300 m. norr om Lutto, små vattensaml. 20. 7.

[ei sivunumeroa]

1939

9034-9048 Saariselkä, vid bäcken norr om fjällen I trädsvamp på döda björkstammar 30. 6. -1.7.
9049-9065 Lutto, 1 km. nedanom Rajakoski, låg sluttande str. av små kullerstenar, 24. 6.
Ivalo, Ivalonjoki, sandbland. lera bevuxen med mossa (prov) 10-25 m fr. vattenbrynet 21. 6.
9066-9096 Lutto, steniga stränder vid Pitkäkoski under stenar, 29. 6.
9097-9128 Yläluostari, Petsamoj. mellan hotellet och klostret, västra str. Flack ler-sandstr. mest några m. upp på str. bland ler-sandbland. växtavfall, 28. 7.
9129-9143 Lutto, slaghåv och flygande nära Köngäs 11-14. 7.
9144-9150 Petsamo fj., stenig strand i liten vik c:a 3 km. fr. Liinahamari åt havet, vattensaml. i bergsskrevor, 30. 7.
9151-9185 Saariselkä, vid bäcken nära lägerplatsen i trädsvamp. på döda björkstammar, 30. 6.
9186-9190 Petsamofjord, 4 km. norr om Liinahamari havsstr. 30. 7.
9191-9197 Lutto, Kuivakoski, steniga stränder, 4-7. 7.
9198-9208 Saariselkä, låga vattensaml. reg. subalp., 30. 6.
9209-9220 Saariselkä, Joutsenpää fjällen, under stenar vid fjällbäckar, 28. 6.
9221-9240 Saariselkä, under stenar på fjällen, Stenus på sand-humus str. vid vattensaml. reg. alp. 3. 7.

XML file: 

User login

Languages