n15-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939

[kaikissa hav. numeroissa punainen yliviivaus]
74-81 Paanajärvi, Oulankajokis norra strand 400 m. fr. mynningen, 13. 6.
82-90 Uleåborg, Ule-älvs mynning, 3. 6.
91-93 Paanajärvi, sålln. under björk ò sälg inne i barrskog c:a 300 m. norr om Oulankaj. c:a 600 m. fr. mynningen.
94-174 Paanajärvi, svärmande kl. 19-21 vid Oulankaj. södra str. 300-1000 m. fr. mynningen 13. 6.
175-192 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Matkailumaja 16. 6.
193-211 Paanajärvi, låg strandbrant c:a 1 km. fr. Oulankajokis mynningen, norra str. 12. 6.
212-217 Paanajärvi, ängsmark vid Paanajärvis södra strand under stock c:a 300 m. fr. Oulankaj. mynning, 4. 6.
218-229 Paanajärvi, slaghåv på ängsmark vid Oulankajokis norra strand, 12. 6.
230-248 Paanajärvi, Mäntykoski under stenar vid stranden av forsen nära mynningen, 8. 6. (v.)
249-255 Paanajärvi, låg strandbrant vid Oulankajokis norra str. c:a 800 m. fr. mynningen 15. 6.
256-266 Paanajärvi, under bark av granstubbar och omkullfallna granar vid Sovajokis västra str. c:a 1 km. uppför mynningen, 5. 6. (v.)
267-294 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki under iland flutna växtlämningar i grov sand, 14. 6. (v.)
295-317 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki, 1-3 m. fr. vattenbrynet i rel. grov sand, 14. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

318-561 Paanajärvi, svärmande på vägen mellan Matkailumaja och Paanajärvi såg, 17. 6.
562-572 Paanajärvi, slaghåv på ängsmark vid Oulankajokis norra strand, 13. 6.
573-585 Paanajärvi, låg strandbrant c:a 1 km. fr. Oulankajoki mynning, norra stranden, 12. 6. (v.)
586-597 Paanajärvi, vattensand vid skogsbryn 200 m. fr. Oulankajokis norra str. 800 m. från mynningen
598-603 Paanajärvi, under bräder på marken ō på trädstaplar vid sågen vid Paanajärvis södra str. 6. 6. (v.)
604-612 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra stranden 300-400 m. fr. mynningen 14.-15. 6. (v.)
613-648 Paanajärvi, sålln. under sälg och björk på mosse ovanom Mäntykoski 8. 6. (v.)
649-667 Paanajärvi, undr stenar i närheten av färjan vid Oulankajokis mynning södra stranden 8. 6. (v.)
668-707 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Matkailumaja 15.-16. 6. (v.)
708-783 Paanajärvi, Oulankajokis södra strand 800-1,200 m. fr. mynningen, steniga stränder, mest kantiga stenar, 15. 6. (v.)
784-789 Paanajärvi, låg strandbrant vid Oulankajokis norra str. c:a 1 km. fr. mynningen 16. 6. (v.)
790-797 Paanajärvi, Oulankajokis norra str. 1-3 fr. vattenbrynet, låga lerterasser, 16. 6.

XML file: 

User login

Languages