n15-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

[näytenumerot yliviivattuja punaisella]
798-900 Paanajärvi, sålln. under björk och sälg vid Oulankajokis södra strand 200-600 m. fr. mynningen, 8. 6. (v.)
901-954 Paanajärvi, ur prov (1/2 tim.) med vattenhåv i låg vik av Oulankajoki vid norra stranden c:a 400 m. fr. mynningen, 10. 6.
955-974 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra str. 300-400 m. fr. mynningen, brant str., stark ström (prov 15 min) 10. 6.
975-1031 Paanajärvi, ur prov (1/2 tim.) med vattenhåv vid Oulankajokis norra str. c:a 400 m. fr. mynningen, stranden brant gräsbevuxen, 10. 6.
1032-1061 Paanajärvi, Takala, vattenhåv på kärr, 14. 6.
1062-1104 Paanajärvi, strandbrant vid Oulankajokis norra str. c:a 1,2 km. fr. mynningen 11. 6. (v.)
1105-1120 Paanajärvi, hög strandbrant vid Oulankajokis norra str. 1,2 km. norr om mynningen 12. 6.
1121-1136 Paanajärvi, Sovajokis västra str. c:a 300-1,000 m. fr. mynningen 5. 6. (v.)
1137-1150 Paanajärvi, vattenhåv, Sovajoki nära mynningen, 17. 6.
1151-1158 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki, 5-17 m. fr. vattnet 17. 6.
1159-1160 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki högre upp på stranden, 14. 6.
1161-1169 Paanajärvi, slaghåv på sälg nära Oulankajoki samt flygande, 16. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

[näytenumerot yliviivattu punaisella]
1170-1176 Paanajärvi, Oulankajokis södra strand 150 m. från mynningen, 13. 6.
1177-1181 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar på ön utanför Oulankajokis mynning, 10. 6. (v.)
1182-1191 Paanajärvi, Oulankajokis norra strand 400 m. fr. mynningen
1192-1205 Paanajärvi, se no 6191-6197 v (bortgl. fr. Platonoffs förteckning)?
1206-1218 Paanajärvi, Oulankajokis norra str. 400 m. fr. mynningen, stranddynerna torrare parti 16. 6.
1219-1233 Paanajärvi, Oulankajokis norra strand 400 m. fr. mynningen, stranddynens fuktigare parti 1-4 m. fr. vattnet, 16. 6.
1234-1251 Paanajärvi, under stenar vid vägen mellan Rajala och kyrkan, 8. 6.
1252-1276 Paanajärvi, sålln. vid bäck som utfaller i Oulankajokis södra strand vid Kuusinkijokis mynning
1277-1285 Paanajärvi, under barken av omkullfallen gran 200 m. fr. Oulankajoki, 1 km. fr. dess mynning, södra stranden., 12. 6.
1286-1316 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Oulankajokis södra strand 400 m. fr. mynningen, 16. 6.
1317-1345 Lutto, nedanom Köngäs, under bark av nyligen döda upprätta granar, 17. 7.
1346-1356 Lutto, på sandstrand nedanom Köngäs, kl. 14. 13. 7.
1357-1371 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra str. 300-400 m. fr. mynningen brant str., stark ström, 10. 6.

XML file: 

User login

Languages