n15-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

[kaikissa hav. numeroissa punainen yliviivaus]
1372-1373 Lutto, sandig mark 4 km. fr. Ruukinkämppä åt Ivalo, 23. 7.
1374-1386 Yläluostari, västra stranden, lerbrant med sprickor, 1,5 km. nedanom klostret, 28. 7.
1387-1388 Ivalo, på blommande hägg, 20. 6.
1389-1397 Yläluostari, 200 m. ovan hotellet, långsluttande småstenig strand 26. 7.
1398-1471 Saariselkä, i trädsvampar på döda björkstammar, 1. 7.
1472-1477 Lutto, under träflisor, Raja Jooseppi, 22. 7.
1478-1482 Lutto, sålln. under sälgbuskar vid liten bäck, som utmynnar strax ovanom Köngäs, 14. 7.
1483-1493 Lutto, under stenar vid Kuivakoski 25.-26. 6.
1494-1504 Lutto, svärmande kring stor tall vid Köngäs kl. 20, 20. 7.
1505-1522 Saariselkä, färska tallstubbar, 1. 7.
1523-1555 Saariselkä, färska tallstubbar, svärmande 1. 7.
1556-1557 Sodankylä, sälg 20. 6.
1558-1564 Kemijoki, låg delvis gräsbevuxen sandstrand vid 2:dra färjan vid bilvägen Kuusamo-Rovaniemi, 20. 6.
1565-1566 Yläluostari, sålln. på kärr norr om klostret 26. 7.
1567-1576 Yläluostari, steniga stränder mellan klostret och Maja, 27.-28. 7.

[ei sivunumeroa]

1939<

1577-1586 Yläluostari, mellan Maja och klostret, låga lerbranter bevuxna med mossa, 25. 7.
1587-1591 Saariselkä, vattensand på fjällen, 3. 7.
1592-1598 Lutto, slaghåv på litet kärr 800 m. norr om Köngäs kl 23, 13. 7.
1599-1612 Lutto, slutet av 1:sta serp. efter Köngäs ler-sandstrand 13. 7.
1613-1632 Yläluostari, lerstrandbankar ovanom klostret, 27. 7.
1633-1641 Lutto, 600 m. nedanom Köngäs 300 m. norr om Lutto, små vattensamlingar, 20. 7.
1642-1647 Lutto, vattenhåv ovanom Köngäs, 17. 7.
1647-1658 Lutto, sandstränder vid Kellokoski, 8. 7.
1659-1674 Yläluostari, Petsamonjoki mellan och klostret västra stranden, flack lersandstr. mest några m. upp på stranden bl. ler-sandbland växtavfall, 25. 7. (v.)
1675-1694 Kuusamo K.K., invid skyddskårshuset ler-strandbrant, 19. 6. (v.)
1695-1699 Lutto, hög strandbrant nedanom Köngäs, 16. 7. (v.)
1700-1728 Yläluostari, hästspillning på lerstrand 2 km. ovanom klostret, 27. 7.
1729-1738 Lutto, under bark av rel murken gran nära Köngäs (v.)
1739-1750 Lutto, steniga stränder nedanom Kallokoski[Kellokoski?], södra stranden, 21. 7.
1751-1754 Saariselkä, under stenar vid rännilar på fjällens nordsida, 29. 6.

XML file: 

User login

Languages