n15-032.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938

[näytenumerot yliviivattu punaisella]

3557-3572 Eckerö, Storby under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandbland. humus 26. 7. 1938 (v.)
3573-3616 Kivennapa, Kaukjärvi, sandstränder 29. 5. 1938
3617-3637 Muolaa, Ilves, potatisgropar, 25. 5. 1938
3638-3661 Metsäpirtti, Viisjoki, slaghåv vid ån 1. 6. 1938
3662-3748 Salmi, Uuksu, Kaita straxt nedanom landsvägsbron, förmultnade trärester 7-8. 6. 1938
3749-3797 Salmi, Uuksu, Kaita, under bark av stor samma vår fälld gran, 11. 6. 1938
3798-3810 Heinjoki, Koprala, potatisgropar, 26. 5. 1938
3811-3840 Metsäpirtti, Viisjoki, strandbankar och slaghåv vid åns övre lopp, 3. 6. 1938
3841-3937 Esbo, Gumböle å, nedanom Mynt ler-sandstrand, 11-12. 7. 1938
3938-3997 Salmi, Uuksu, ovanom bron till forsens högra sida, 6. 6. 1938
3998-4044 Metsäpirtti, Viisjoki strandbankar fr. bron c:a 900 m. nedåt, 2. 6. 1938
4045-4067 Heinjoki, Hildebrandinoja, stränder, 26. 5. 1938
4068-4074 Kivennapa, Lintulanjoki, sand[-]lerbank 29. 5. 1938
4075-4141 Metsäpirtti, Viisjoki bron – 1 km uppåt strandbankar, 1. 6. 1938

[ei sivunumeroa]

1938-1939 1942.

4142-4173 Muolaa, Perojoki, sandstrandbank 25. 6. 1938
4174-4206 Metsäpirtti, Viisjoki, nedanom apoteket vattenhåv, vattenhåv, 1. 6. 1938
4207-4284 Terijoki, Rajajoki, strandbankar, 30. 5. 1938
4285-4293 Uusikirkko, Vammeljoki, nedanom Kuolemakuilu, 30. 6. 1938
4294-4319 Metsäpirtti, Viisjoki, bron – 1 km nedåt strandbankar, 2. 6. 1938
4320-4331 Sordavala, Riekkala, svärmande 4. 6. 1938
4332-4437 Metsäpirtti, Viisjoki, ler-sandbrant 1. 6. 1938
4438-4551 Lutto, glänta i gran-björkskog nedanom Köngäs, 18. 7. 1939
4552-4604 Lutto, glänta i gran-björkskog nedanom Köngäs, 18. 7. 1939
4654-4808 Lutto, liten äng ovanom Köngäs kl.16.00 17. 7. 1939
4809-4824 Lutto, släphåv på kärr, N om Köngäs kl. 16-18, 14. 7. 1939
4825-4972 Lutto, släphåv på kärr, N om Köngäs kl. 16-18, 14. 7. 1939
4973 Mariehamn, slaghåv på löväng 1 km S om Mariehamns Socis c:a kl. 22.00, 30. 6. 1942
4974 Mariehamn, slaghåv på löväng 1 km S om Mariehamns Socis c:a kl. 22.00 28. 6. 1942
4975-4992 Mariehamn, slaghåv på löväng 1 km S om Mariehamns Socis 2. 7. 1942
4993-5003 Jormala, Möckelö på Lotus corniculatus 30. 6. 1942

XML file: 

User login

Languages