n15-033.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1942.

[kaikissa hav.numeroissa punainen yliviivaus]

5004-5017 Jomala, Möckelö på Lotus corniculatus, 4. 7.
5018-5021 Jomala, Ramsholmen under stenar vid havsstrand, 30. 6.
5022-5055 Mariehamn, slaghåv på stranden nära Mariehamns Socis, 2. 7.
5056-5058 Geta, Snäckö, på ek, 28. 6.
5059-5066 Mariehamn, under stenar nära stranden vid Mariehamns Socis, 30. 6.
5066-5067 Mariehamn, på Lamium album i M:hamns esplanad, 30. 6.
5068-5091 Mariehamn, slaghåv på lövängar nära Mariehamns Socis, 28. 6.
5092-5096 Eckerö under stenar på berg N om viken N om Tullhuset (Storby) 1. 7. 1942
5097-5106 Eckerö under stenar på berg N om viken N om Tullhuset (Storby) 1. 7. 1942
5107-5183 Jomala, Espholm, slaghåv på flacka havstränder 4. 7. kl. 18-21.
5184-5226 Jomala, Espholm, under stenar på dagen på samma strand som föreg., 2. 7.
5227-5236 Jomala, Espholm, vattensamling med tät vegetation, 5. 7.
5237-5256 Finström, Emkarby, vegetationsrik grund vik av Blindträsk, 1. 7.
5257-5269 Finström, Emkarby, under stenar på kulturbetonade lokaler nära landsvägen, 1. 7.

[ei sivunumeroa]

1942.

5270-5432 Jomala, Hammarudda, sålln. i stora tånghögar på sandstränder, 3. 7.
5433-5435 Jomala, 2 km. N N W om Mariehamn under albark, 27. 6.
5436-5443 Jomala, 2 km. N N W om Mariehamn under granbark
5444-5449 Jomala, 2 km. N N W om Mariehamn trädsvampar på al.
5450-5454 Mariehamn, S om M:hamns Socis under stock på fuktig äng 28. 6.
5455 Jomala, i bäck c:a 2,5 km. N-om Mariehamn, 27. 6.
5456-5457 Jomala, Möckelö, i liten lervattensamling, 27. 6.
5458-5460 Mariehamn, flygande N W om M:hamn 27. 6.
5461 Jomala, N delen av Ramsholmen, på hassel. 30. 6.
5462-5471 Jomala, N delen av Ramsholmen på lövängar
5472-5526 Jomala, Espholm, vattensaml. tät vegetation, 5. 7.
5527-5540 Jomala, Espholm, under stenar på dagen på havsstrand, ställvis ler-humus, ställvis grus-grovsand, 2. 7.
5541-5543 Jomala, Espholm, i grus-sand på havsstrand, 5. 7.
5544-5574 Jomala, Hammarudda, vidsträckt grund kärrartad vattensaml. 3. 7.
5575-5584 Eckerö, sandstränder, S om Tullhuset Storby, 1. 7.

XML file: 

User login

Languages