n15-035.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1941, 1942.

[näytenumerot yliviivattu punaisella]
6184-6241 Jomala, Espholm, slaghåv på Lotus 2. 7.
6242-6306 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. med veg. Scirpus palustr. Carex och Galium palustr. 4. 7.
6307-6390 Jomala, Espholm, flack lerhumusstrand, låg vegetation, 2. 7.
6391-6462 Jomala, slaghåv kl. 17-20 på plats som föreg., 4. 7.
6463-6523 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. 6. 7.
6524-6570 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. 4. 7.
6571-6692 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. 2. 7.
6693-6709 Jomala, Espholm, vattensaml. veg. Carex och Galium, 5. 7.
6710-6734 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. veg. Carex och Galium, 5. 7.
6735-6752 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. veg. Carex och Galium, 5. 7.
6753-6767 Tenala Vitträsk, gropar på sandig mark 8-10. 7. 1941
6768-6828
6829-6843 Esbo, Kasberget, sålln. under hassel 11. 5. 1941
6844-6874 Esbo, Kasberget, sålln. vid bäck, 11. 5. 1941
6875-6960 Hfors, Sandhamn, sålln. i våt alskog, 18. 5. 1941
6961-7002 Hfors, Sandhamn, sålln. under al, 18. 5.
7003-7014 Tenala, Långträsk, sanka stränder 23-27. 6. 1941
7015-7033 Uusikirkko, Vammeljoki ovanom järnvägsbron, hårda branta lerstränder, 30. 6. 1938

[ei sivunumeroa]

1938, 1941, 1942.

[näytenumerot yliviivattu punaisella]
7034-7093 Esbo, Kasberget, sålln. under hassel på ängsholmen, 27. 5. 1941
7094-7116 Esbo, Gumböle å, lerbrant, 15. 6. 1941
7117-7130 Esbo, Gumböle å, nedre randen av sandhumus bank, 15. 6. 1941
7131-7148 Esbo, Gumböle å, låg grus-sand-ler holme i ån, 15. 6. 1941
7149-7208 Esbo, Kasberget, under hasselbuskar 27. 4. 1941
7209-7218 Esbo, Gumböle å, övre delen av strandbank (prov) 15. 6. 1941
7219-7230 Hfors, Sandhamn vattenhåv vid havsstr. och sålln. under tång, 18. 5. 1941
7231-7257 Tenala, Skogby pens. gropar i sandmark, 15. 7. 1941
7258-7268 Uusikirkko, Vammeljoki, låga lerbranter 27. 5. 41 1938
7269-7284 Metsäpirtti, Viisjoki, vid apoteket, sandbranter, 1. 6. 1938
7285-7301 Metsäpirtti, svärmande, 1. 6. 1938
7302-7309 Syväri, Karelka, flygande och krypande, Emil och Fredrik 12-14. 8. 1942
7310-7346 Syväri, Karelka, Emil och Fredrik, under tallbark, 16-26. 8. 1942
7347-7476 Syväri, mellan Zubets och Piltsu under stockar på Ladogas strand, 25. 8. 1942
Nurmoila, sand-lerstränder vid ån 1,5 km. norr om Piikajärvi, 30. 8. 1942
7495-7533 Syväri, Karelka, Zubets, Ladogas strand i sanden, samt under stock. och bräden.

XML file: 

User login

Languages