n15-036.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa]

1942

[Kaikissa näytenumeroissa punainen yliviivaus]
7534-7580 Syväri, Karelka, skyttegrav närmast Ladoga, 3. 10. 1942
7581-7640 Syväri, Karelka, i skyttegravar vid Syväri (IP) samt vattenhåv på brunmyr, 13. 9. 1942
7641-7712 Syväri, Karelka, Jukka, vattenkår i Carex-sumpmark samt sålln. under sälg och björk, 30. 10. 1942
7713-7800 Syväri, Karelka, Emil, sålln. under sälg, björk och al i våt björkskog 27-29. 9. 1942
7801-7806 Syväri, Karelka, under stockar på fuktiga platser nära Emil, 20. 8. 1942
7807-7836 Nurmoila, i gropar på sandås, 29. 8. - 5. 9. 1942
7837-7911 Nurmoila, i sandgropar, under stockar och stenar krypande, 5.-9. 9. 1942
7912-8009 Nurmoila, hästspillning, 8-9. 9. 1942
8010-8033 Syväri, Karelka vattenhåv på sumpmarker kring Emil, 26. 8. 1942
8034-8095 Syväri, Segesa Segesanjoki, ler-sandstrandbrant sållning under hägg 10-20 m. fr. åstrand. 20. 9. 1942
8096-8100 Syväri, Segesa, Segesanjoki ler sand strandbrant, 20. 9. 1942
8101-8223 Syväri, Karelka, Emil, Sålln. i våt björkskog under björk, sälg, al, 23-24. 9. 1942
8224-8294 Syväri, Karelka, i sand vid grända vattensamlingar i sumpmark, 22. 8. 1942
8295-8308 Syväri, Karelka, i murkna aspstammar och stubbar mellan Nixe o P.E. 10-11. 10. 1942

[Ei sivunumeroa]

1942

[Kaikissa näytenumeroissa punainen yliviivaus]
8309-8370 Syväri, Karelka, tyska korsubyn N. Nordpol under bräden o stockar och avfall 22. 9. 1942
8371-8377 Nurmoila, 2. 9. 1942
8378-8394 Nurmoila, potatisgropar 5-9. 9. 1942
8395-8456 Syväri Karelka, Emil, under stockar på fuktiga lokaler o flygande 20-24. 8. 1942
8457-8461 Syväri Karelka, Fredrik, i myrstack 2118. 8. 1942
8462-8524 Syväri Karelka, Fredrik, Emil, Caesar flygande o krypande, 21. 8. 1942
8525-8530 Syväri Karelka, Emil, Caesar sålln. i våt björk-sälg skog, samt vattenhåv i gräs-sumpmark, 13-16. 9. 1942
8531-8542 Syväri Karelka, Emil, flygande och krypande, 10-15. 9. 1942
8543-8670 Syväri Karelka, Emil på fönsterruta i blockhus 20-29. 9. 1942
8671-8753 Syväri Karelka, Emil i hästspillning, 17. 9. 1942
8754-8768 Syväri Karelka, Zubetsj. i olika svampar, 9-10. 8. 1942
8769 Syväri Karelka, Caesar, i grop i fuktig tall-björkskog, 8. 9. 1942
8770-8781 Syväri Karelka, Caesar på marken, samt Nixe på fönster i blockhus, 2. 10. 1942
8782-8791 Syväri Karelka, vegetationsrika stränder vid Zubetsjoki, 9. 8. 1942
8792-8803 Syväri Segesa, Segesa, under stock i bränd by samt på fönster i blockhus, 20. 9. 1942
8804-8827 Syväri Karelka, Emil, under bark av tallstubbar, 11. 8. 1942

XML file: 

User login

Languages