n2-026.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
48-49

[s] 48

Coleoptera
J. Sahlberg 1881

143 Jaakimvaara d. 5. Juli på en vägg af vattenqvarn
144-147 Jaakimvaara d. 7. Juli
148-168 Jaakimvaara d. 9. Juli 143 på Sphagnum kärr
169-188 Jaakimvaara d. 12. Juli (170-184 vid Ladoga strand 181 under fisk kadaver)
189-196 Valamo d. 13. Juli
198-205 Jaakimvaara d. 14. Juli
206-241 Jaakimvaara d. 15. Juli (206-236 i Meria skogar 206-216 i skogsträsk utan utlopp 229-233 under aspbark 234-235 i kåda på gran stam)
242-269 Koivumäki d. 18.-19. Juli
273-299 Jaakimvaara d. 20. Juli
300-311 Jaakimvaara d. 22. Juli 300, 302, 303 bl. Trif. etc v. et åkerdike 306 vid en fors
312-343 Jaakimvaara Koivumäki trakten (328, 239 gran 330, 331 tall 332 asp 335 med vattenhåf i Sphagnum kärr
344-348 Jaakimvaara d. 25. Juli
349-362 Jaakimvaara d. 26. Juli (349 invid vattenstranden af ett litet skogsträsk (Hepolämpi) i Meriä ödemark 358 under löf
363-378 Jaakimvaara d. 27.-28. Juli 367-374 i svamp
379-382 Jaakimvaara d. 30. Juli i Meriä ödemark
383-400 383-400 i bränd skog 383 i små rödbruna skifsvam-

[s] 49

Coleoptera
J. Sahlberg 1881

par 390 under björkbark)
401-409
363-378 Jaakimvaara d. 28. Juli 367-374 i svamp
379-382 Jaakimvaara d. 27.-28. Juli
383-440 Jaakimvaara d. 30. Juli i Meriä ödemark (383-400) i bränd skog 383 i små rödbruna skifsvampar 390 under björkbark 401-409 i svampar 405 träd svamp 415 i gräs invid en gångstig i gammal granskog
441-474 Meriä urskog d. 3. Aug (441-449 i grundt vatten bland Sphagnum i bottnet af en liten kitteldal i djup granskog 423-440 450-456 i ett litet gungfly träsk Koverolampi saknande aflopp bland Nuphar etc. 463-466 i små vid stubbar flockvis växande bruna skifsvampar)
475-502 i Meriä ödemark d. 6. Aug (476-481 i samma träsk som 450-456 490-502 under gammal höstack på sumpig gungfly äng)
503-509 Koivumäki d. 8. Aug
510-530 Koivumäki d. 9. Aug 512, 515 o. 517 i vatt. på lergn [?]
531-539 Jaakimvaara d. 10. Aug Mustasaari ö (531-533 i Ladoga)
540-551 Jaakimvaara d. 11. Aug

XML file: 

User login

Languages