n2-027.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
50-51

[s] 50

Coleoptera
J. Sahlberg 1881

552-567 Jaakimvaara d. 13. Aug
568-575 Jaakimvara d. 16. Aug
576-594 Jaakimvaara Koivumäki d. 16.-18. Aug 583-590 i en höstack bland lemmelspillning etc i sumpig skog d. 18. Aug)
595-597 Jaakimvaara d. 19. Aug
598-617 Jaakimvaara d. 20. Aug
618-619 Jaakimvaara d. 22. Aug
620-660 Jaakimvaara d. 24. Aug (620-655 under ruttnande hö i en stack på sumpig skogs-äng
661-672 Jaakimvaara d. 25. Aug (661-663 vid en lit. bäck
698-703 Jaakimvaara d. 26. Aug
673-697 Aug 704-705 Jaakimvaara Meriä ödemark 673 i ett grundt sphagnum kärr med hårdt botten 611 i Särkijärvi bland riskor 676 i en liten vattensamling invid samma sjö 694-697 under aspbark 704-705 under ruttet hö vid ett gungfly träsk
706-726 Jaakimvaara Papinsaari d. 29. Aug 706-708 i små bergsvatten 709-717 under uppkastadt hörosk 722-725 i spillning utkläckt
727 Aug utkläckt från pyppor [puppor]
728-731 Jaakimvaara d. 30. Aug

[s] 51

Hemiptera
J. Sahlberg 1881

732-746 Jaakimvaara Meriä ödemark d. 31. Aug.
747-760 Ladoga d. 3. Sept. holmar och skär
762 Jaakimvaara d. 4. Sept.
763-804 Oinanvaara d. 5. Sept. (777-778 i stensvamp på björk 796-804 med F. rufa 765 i långsam rinnande vatten i granskog
805-809 Jaakimvaara d. 6. Sept. i björksvamp under bark

Hemiptera
1-11 Parikkala d. 20.-23. Juni
12-14 Parikkala d. 25. Juni
15 Jaakimvaara d. 28. Juni
16-20 Jaakimvaara d. 29. Juni
21-26 Jaakimvaara d. 1. Juli
27-31 Jaakimvaara d. 2. Juli (27-29 på Sphagnum kärr bakom Waara by invid ett träsk
32-33 Jaakimvaara d. 4. Juli
34-43 Jaakimvaara d. 9. Juli 34-35 på Sphagnum kärr
4
44 Jaakimvaara d. 12. Juli
45-47 Jaakimvaara d. 15. Juli vid Meriä
48 Jaakimvaara d. 18. Juli

XML file: 

User login

Languages