n2-028.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
52-53

[s] 52

Hemiptera
J. Sahlberg 1881

49 Jaakimvaara d. 19. Juli Koivumäki ödemark i sumpig granskog bland Equisetum sylvaticum Spirea ulmaria etc.
50-58 Jaakimvaara d. 20. Juli
59-67 Jaakimvaara d. 22. Juli (61 på Equis. sylvatic. i gran kärr. 64 på kärr 66 på Achillea
68-73 Jaakimvaara d. 23. Juli
74-76 Jaakimvaara d. 25. Juli
77-79 Jaakimvaara d. 27. Juli
80-81 Jaakimvaara d. 28. Juli
82-88 Jaakimvaara d. 30. Juli
89-91 Jaakimvaara d. 3. Aug.
92-96 Meria urskog d. 6. Aug. 92, 94-95 gungflyäng 96 asp
97-101 Koivumäki d. 9. Aug.
102-107 Jaakimvaara skärgården
108-134 Jaakimvaara skärg d. 11.-20. Aug.
135-143 Jaakimvaara d. 22. Aug. (141 på gungfly bland Carices vid träsk=137)
144-146 Jaakimvaara d. 24. Aug.
147-153 Jaakimvaara d. 25. Aug.
154-158 Jaakimvaara Meriä ödemark d. 27. Aug.
159-169 Jaakimvaara Papinsaari d. 29. Aug. 159-161 på klippor

[s] 53

Lepidoptera, Trichoptera
J. Sahlberg 1881

170 Jaakimvaara i klippvatten vid Ladoga
171-175 Jaakimvaara d. 30. Aug. i Waara skogen vid kärr
176-179 Jaakimvaara d. 31. Aug. 178-179 i Meriä ödemark
180-188 Jaakimvaara d. 3. Sept. på holmar i Ladoga
189-207 Jaakimvaara d. 5. Sept. Oinanvaara

Lepidoptera och Trichoptera

500-520 Parikkala d. 20.-23. Juni Argynnis arterna samt 505 och 514 på Tetrisuo myr 505 ej sällsyn[t] varieteten rar 516 vid Likolampi. Friggas flygtid Andromeda i full blomm
521-527 Parikkala d. 25. Juni Aphirapes rätta flygtid Andromeda temligen utblommad
528-535 Jaakimvaara d. 28. Juni
536-537 Jaakimvaara d. 29. Juni
538-541 Jaakimvaara d. 30. Juni (540 på sumpig äng bland låg Carex 541 på björkkärr)
542-546 Jaakimvaara d. 1. Juli
547-555 Jaakimvaara d. 2. Juli (551-555 på ett mycket sankt björk gran myr 555 sittande på med ymnig Usnea bevuxna svarttorkade granar
556-558 Jaakimvaara d. 5. Juli vid Qvarnforssen
559-588 Jaakimvaara d. 8.-9. Juli

XML file: 

User login

Languages