n2-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
2
Notebook pages: 
54-55

[s] 54

Lepidoptera, Trichoptera
J. Sahlberg 1881

589-592 Jaakimvaara d. 12. Juli
593-600 Walamo d. 13. Juli
601-604 Jaakimvaara d. 14. Juli
605-615 Jaakimvaara d. 15. Juli vid Meriä
617-621 Jaakimvaara d. 18.-19. Juli
622-633 Jaakimvaara d. 20. Aug. (695 vid en fors i Waarajoki nära Hökkala bro
634 Jaakimvaara d. 22. Juli på grankärr
635-638 Jaakimvaara d. 25. Juli
639-640 Jaakimvaara d. 27. Juli
641 Jaakimvaara d. 28. Juli
642 Jaakimvaara d. 30. Juli
643 Jaakimvaara Robert Lagervall
644-645 Jaakimvaara Meriä d. 3. Aug.
646-653 Jaakimvaara Meriä d. 6. Aug. (650 i stor mängd vid en sjö med sandbotten
654-656 Jaakimvaara d. 9.-10. Aug.
657-681 Jaakimvaara d. 11.-20. Aug.
682-688 Jaakimvaara d. 22. Aug.
689-692 Jaakimvaara d. 25. Aug.
693-695 Jaakimvaara Meriä d. 27. Aug.
696-700 Jaakimvaara d. 29. Aug.
701-702 Jaakimvaara d. 31. Aug.

[s] 55

Diptera, Hymenoptera, Orth., Neur.
J. Sahlberg 1881

703-709 Jaakimvaara d. 3. Sept. på holmar och skär i Ladoga
710-713 Jaakimvaara d. 4. Sept. vid Nievela
714-725 Jaakimvaara Oinanvaara d. 5. Sept. 719 vid Koivumäki bäcken

Diptera, Hymenoptera, Orthoptera och Neuroptera (exc. Trichoptera
33-54 Parikkala d. 19.-23. Juni
55-59 Parikkala d. 25. Juni (55 på nyodladt kärr troligen på Epilobium angustifolium)
60-61 Jaakimvaara d. 28. Juni
62-65 Jaakimvaara d. 29. Juni
66-69 Jaakimvaara d. 30. Juni
70-80 Jaakimvaara d. 2. Juli
81-83 Jaakimvaara d. 5. Juli
84-108 Jaakimvaara d. 8.-9. Juli
109-113 Jaakimvaara d. 12. Juli
114-117 Jaakimvaara d. 13. Juli
118-128 Jaakimvaara d. 14. Juli
129-135 Jaakimvaara d. 15. Juli
136-141 Jaakimvaara d. 19. Juli

XML file: 

User login

Languages