n15-040.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1942, 1943.

[kaikissa näytenumeroissa vihreä yliviivaus]

1997-2026 H:fors, Bot. trädg. på Hesperis o. Lamium, 13. 7. 1942
2027-2120 Jomala, Hammarudda, sandhavsstränder, 3. 7. 1942
2121-2128 Helsinge, Linna, sållning under stora aspar, 1. 6. 1942
2129-2140 Finström, Emkarby, Vegetationrik grund vik av blindträsk samt under stenar på kulturbetonade lokaler, 1. 7. 1942
2141-2164 Eckerö, Storby, Vattensamlingar i berg N om viken N om tullhuset samt under stenar på samma berg, 1. 7. 1942
2165-2184 Mariehamn, slaghåv på gräsmatta utanför hot. Hjorten, 29. 6. 1942
2185-2203 Lemland, Nötö, slaghåv på ängsmarker, 29. 6. 1942
2204-2221 Esbo, Kasaberg, slaghåv på ängsmarker, 2. 6. 1942
2222-2239 Hammarland, Marsundet, sandstrand, 1. 7. 1942
2240-2251 Jomala, lövängar på norra delen av Ramsholmen 30. 6. 1942
2252-2302 Syväri, Karelka, i korsur av tallstammar, 1.-2. [?] 1943
2303-2351 Syväri, Som föregående 1.-2. [?] 1943
2352-2476 Syväri, Som föregående (Upis under tallbark.) 1.-2. [?] 1943

[ei sivunumeroa]

1942.

2481-2510 Jomala, Espholm, Vegetationsrik vattensamling, 2. 7. 1942
2511-2574 Geta, Snäckön, slaghåv på ek-al-asp -lövängar, 28. 6. 1942
2575-2591 Jomala, Espholm, havstrand, i grov sand o. grus, 4. 7. 1942
2592-2640 Mariehamn, slaghåv på ängar vid Socis nära stranden kl. 21.30-22.30, 30. 6. 1942
2641-2655 Jomala, Möckelö, under stenar i betesmark, 30. 6. 1942
2656-2667 Jomala, Espholm, slaghåv på Lotus, 2. 7. 1942
2668-2677 Jomala, Espholm, vattenhåv i vegetationrik vattensaml. 5. 7. 1942
2678-2698 Mariehamn, slaghåv på lövängar, söderom Socis, 28. 6. 1942
2699-2702 Mariehamn, på Lamium album i esplanaden, 28. 6. 1942
2703-2710 Mariehamn, i liten (Sphagnum) vattensamling S W Mariehamn, 27. 6. 1942
2711-2740 Eckerö, Storb, i havsvikar nära tullhuset, 1. 7. 1942
2741-2777 Jomala, Möckelö, liten vattensamling, Veg. Carex o. Scirpus 4. 7. 1942
2778-2795 Hammarland Marsundet, sandstrand, 1. 7. 1942

XML file: 

User login

Languages