n15-041.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1942.

[kaikissa näytenumeroissa vihreä yliviivaus]

2796-2799 Jomala, Möckelö, under stenar på kulturbetonade lokaler, 27. 6. 1942
2800-2820 Mariehamn, slaghåv på lövängar S. Socis kl. 22.00-23.00 29. 6. 1942
2821-2831 Jomala, Espholm, vattensaml. Veg. Carex o. Galium palustr.
2832-2842 Mariehamn, slaghåv på gräsmatta utanför hot. Hjorten, 29. 6. 1942
2843-2859 Jomala, under stenar på kulturbetonade lokaler (Phyllobius på sälg) 27. 6. 1942
2860-2886 Mariehamn, slaghåv på lövängar S Socis Mariehamn kl. 22.00-23.00, 28. 6. 1942
2887-2911 Mariehamn, slaghåv på lövängar S Socis omkr. kl. 22-00 30. 6. 1942
2912-2933 Mariehamn, Som föreg. 28. 6. 1942
2934-2943 Lemland, Nåtö, slaghåv på lövängar, 29. 6. 1942
2944-2946 Eckerö, Storby, Käringsund, Carex vattensamling, 1. 7. 1942
2947-2960 Lemland, Nåtö, slaghåv på ängsmark, 29. 6. 1942
2961 Lemland, Slätskär, slaghåv på löväng, 29. 6. 1942
2962-2970 Eckerö, Storby, Käringsund, grund havsvik med vegetation, 1. 7. 1942

[ei sivunumeroa]

1942, 1943.

2971-2972 Geta se n:o 2511-2574, 28. 6. 1942
2973 Mariehamn, se no. 2832-2842, 29. 6. 1942
2974-2977 Helsinge, Linna, under aspbark, 21. 6. 1942
2978 H:fors, Sandhamn, under bräde, 13. 7. 1942
2979-2989 H:fors, Sandhamn, havsstrand i grov sand, 8. 7. 1942
2990-3023 H:fors, Sandhamn, havsstrand i grus under stenar o. på Lotus, 20. 7. 1942
3024-3025 Syväri, Uslanka, slaghåv på ängsmarker omkr. kl. 19.00 (mulet) 12. 8. 1943
3026 Syväri, Kuujärvi, sydändan av Pitkäjärvi, på murken alstubbe 21. 7. 1943
3027-3028 Syväri, Kuujärvi, Pitkäjärvis västra strand, slaghåv, 17. 7. 1943
3029 Syväri, plats som föreg. på fuktig mossig strandäng (Veg. bl. a. Sphagnum, Nardus stricta, Carex godenarii [godenowii? --> C. goodenowii nyk. nigra], Potentilla erecta) 27. 7. 1943
3030-3031 Syväri, Kuujärvi, strömmen mellan Pitkäjärvi o. Laajajärvi på sälg, 15. 7. 1943
3032-3034 Syväri, Uslanka, (Edelman) 14-22. 7. 1943
3035 Syväri, Uslanka, i gammal kosvamp, 6. 8. 1943

XML file: 

User login

Languages