n15-042.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1943

[näytenumerot yliviivattu vihreällä]
3036-3045 Syväri, Uslanka, i gropar på torra sandmarker, 2. 8. 1943
3046-3048 Syväri, Gumbaritza [Gumbariza], gropar i sandjord invid Piltsusj:s nedersta lopp, 4. 6. 1943
3049-3050 Syväri, 2 km söder om Pitkäjärvi på färska granstammar (Kuujärvi) 12. 7. 1943
3051-3058 Syväri, Uslanka (Edelman) 14-22. 7. 1943
3059-3066 Syväri, Kuujärvi, söder om Pitkäjärvi på ängsmarker m.m. 23-25. 6. 1943
3067-3071 Syväri, Kuujärvi, slaghåv på ängsmarker vid Uslankajokis övre lopp (Harminius flygande) 12. 6. 1943
3072-3079 Syväri, Uslanka (Edelman) 28. 6.-13.7. 1943
3080 Syväri, Kuujärvi, på färsk granstam, 15. 7. 1943
3081-3091 Syväri, Kuujärvi, slaghåv på lundartade lokaler o. lövängar 2, 5 km S. Pitkäjärvi, 18. 6. 1943
3092-3097 Syväri, Kuujärvi, söder om Pitkäjärvi 15. 21. 6. 1943
3098-3100 Syväri, Kuujärvi, Pitkäjärvi, på färska granstammar, 10. 7. 1943

[ei sivunumeroa]

1942, 1943.

[näytenumerot yliviivattu vihreällä]
3101 Syväri, Kuujärvi (Edelman), 25. 7. 1943
3102-3107 Syväri, Uslanka, i gropar samt under bräden o.d. på sand-grus o. lerjord 1-10. 8. 1943
3108-3124 Syväri, Kuujärvi, 2 km söder om Pitkäjärvi, i gropar på sandmark i gles lövskog, 8. 20. 7. 1943
3125-3133 Syväri, Kuujärvi, 2 km söder om Pitkäjärvi, på färska granstammar, 12. 7. 1943
3134 Syväri, Uslanka, (Edelman), 10. 7. 1943
3135 Syväri, Uslanka, på landsvägen, 2. 8. 1943
3136 Syväri, Kuujärvi, 5 km väster on Pitkäjärvi. Torr förhuggning, 17. 6. 1943
3137-3140 Syväri, Gumbaritza 1942
3141 Syväri, Karelka, 1942
3142-3143 Nurmoila, potatisgropar, 8. 9. 1942
3144 Syväri, Gumbaritza, vattenhåv i Piltsusj. 200-300 m.från mynningen 5. 5. 1943
3145 Syväri, Kuujärvi, Pitkäjärvi på ängsmark, 24. 6. 1943
3146-3180 Syväri, Uslankaj:s mynning i Syväri, steniga stränder, 2. 8. 1943
3181-3215 Syväri, Uslanka, lerbranter o. lerstränder vid Syväri o. Uslankajoki, 14. 7. 1943
Syväri, Gumbaritza, Pogonochorus i korsu vid Piltsusj:s mynning övriga arter på sandmark, 29. 4. 1943

XML file: 

User login

Languages