n15-044.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1943.

[Näytenumeroissa vihreä yliviivaus]
[Jatkoa:] artad typ, bestå av mycket finkornig sandblandad lera, ställvis bar, ställvis förekommer ett m. a. o. tunt humuslager överst. Den rena sanden är vanligen rätt vegetationsfri. På humuslagret ställvis vegetation av bl. a. Scirpus silvaticus o. Carex aquatilis ställvis även Poa nemoralis o. Peplis portula. 23. 5. 1943
4372-4447 Syväri, strand vid Piltsusj. Sand med slamskikt på ytan, ställvis rätt tät veg. Dom: Dysch. globosus, B. arenosus på platser med ren sand. Bl. arenarius vidare Sten. bipunctatus Bemb. 4-maculat. B. doris, B. humerale, B. obliquum, B. mannerheimi, Acupalpus flavic. A. dorsalis, A. exiquus, Elystr. riparius, Syncalypta, Georyssus, Lathrobium fulinp. L. foevulum, Hypn. viparius, Philonthus, (3 arter) Stenus sp., Bledius pallipes, Bl. deferrus? Microlestes. 21. 5. 1943
4448-4513 Syväri, Gumbaritza, i gropar på sandmark på torr tallås längs Piltsusj:s nedre lopp., 26. 5. 1943

[Ei sivunumeroa]

1943.

[Näytenumeroissa vihreä yliviivaus]
4514-4596 Syväri, Gumbaritza, i gropar i tallskog på sandmark nära Piltsusj:s mynning, 29. 5. 1943
4597-4601 Syväri, i lersand vid liten bäck mellan Segesa och Kuuttilahti, 23. 5. 1943
4602-4640 Syväri, Gumbaritza, flygande på dagen i solsken 2-3 km. från Ladogas strand, 10. 5. 1943
4641-4701 Syväri, Gumbaritza, under stockar o. träden på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning, 11. 5. 1943
4702-4881 Syväri, Gumbaritza, 300-600 m från Piltsusj:s mynning. Sållning i myrstackar (Formica rufa.) 27-28. 4. 1943
4882-4896 Syväri, Gumbaritza, i skyttegrav på kulturbetonad lokal, 3. 6. 1943
4897-5081 Syväri, Uslanka, hästspillning, 11.-12. 8. 1943
5082-5169 Syväri, Uslanka, i gropar o. under träden o. d. på sandgrus- o. lerjord, 1-10. 8. 1943
5170-5222 Syväri, Uslanka, i skyttegravar i lersand o. lera på kulturmarker, 30. 7. 1943

XML file: 

User login

Languages