n15-045.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1943.

5223-5233 Syväri, Uslanka, under bräden o. d. på kulturbetonade lokaler vid Uslankajoki, 14. 6. 1943
5234-5322 Syväri, Gumbaritza, i fuktig skyttegrav i sandig mark på kulturbetonad lokal, 9. 5. 1943
5323-5373 Syväri, Gumbaritza, Ladogas strand, nära Piltsusj:s mynning (halcophora o. Melolantha flygande), 2. 6. 1943
5374-5460 Syväri, Kuujärvi, ån mellan 'Agvehenkylä' o. Moniko.[?] Vattenhåv i blindammar o. vattensamlingar vid ån. Tät veg. av Carex rostrata o. godenowi [goodenowii, nyk. nigra], Vidare på sandbankar vid ån, 16. 7. 1943
5461-5481 Syväri, i gropar på sandmark i tallskog invid Pilstusj:s nedre lopp, 4. 6. 1943
5482-5530 Syväri, Uslanka, se n:o 5082-5169. 1.10. [1.-10.?] 8. 1943
5531-5647 Syväri, Kuujärvi, slaghåv på torra backar 2 km S om Pitkäjärvi
5648-5684 Syväri, Gumbaritza, Ladogas strand '(Edelman)' 1.-4. 5. 1943
5685-5712 Syväri, Kuujärvi, 2 km S Pitkäjärvi i gropar i sandmark i gles lövskog, 8.-20. 7. 1943

[ei sivunumeroa]

1943.

5713-5739 Syväri, Gumbaritza, i gropar på sandmark i tallskog invid Piltsusj:s nedre lopp. 5. 6. 1943
5740-5766 Syväri, Pogra (Ala-Syväri), under stenar på ler-sandmark (kulturbetonad lokal) 13. 8. 1943
5767-5842 Syväri, Gumbaritza, mot Ladogas strand (Edelman) 5.-13. 5. 1943
5843-5863 Syväri, Kuujärvi, på olika lokaler i gles lövskog S. Pitkäjärvi, 25.-28. 6. 1943
5864-5928 Syväri, Uslanka, (Edelman) 14.-22. 7. 1943
5929-6002 Syväri, Kuujärvi, på olika lokaler S. Pitkäjärvi (Edelman) 15.-21. 6. 1943
6003-6034 Syväri, Gumbaritza, i gropar på sandmark i tallskog invid Piltsusj:s nedre lopp. 4. 6. 1943
6035-6129 Syväri, Kuujärvi, 2,5 km S Pitkäjärvi, slaghåv på lövängar (1 ex. Chrysochloa på Chamaenerium) 22. 6. 1943
6130-6203 Syväri, Uslanka, i vattensamlingar på äng vid Syväri. Tät vegetation (Carex, Alisma, Butomus, m.m. 29. 7. 1943
6204-6260 Syväri, Uslanka, i gropar o. under bräden på kulturbetonade lokaler (ler-sand) 24.-25. 7. 1943
6261-6297 Syväri, trakten av Segesanjärvi o. Gumbaritza (Luther, Fager) 5. 6. 1943

XML file: 

User login

Languages