n15-046.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1943

[näytenumerot yliviivattu vihreällä]
6298-6320 Syväri, Kuujärvi, sandmark i gles lövskog 1,5 km S. Pitkäjärvi (Silvanus flygande) 18, 19. 6. 1943
6321-6336 Syväri, Kuujärvi, ängsmarker vid sydändan av Pitkäjärvi, 22. 7. 1943
6337-6711 Syväri, Gumbaritza, slaghåv på ängsmarker, 3. 6. 1943
6712-6722 Syväri, i gropar på sandmark, nära Piltsusj:s mynning, 3. 6. 1943
6723-6908 Syväri, Uslanka (Edelman) 28. 6.-30.7. 1943
6909-6980 Syväri, Kuujärvi, 1,5 km S Pitkäjärvi, sandkulle bevuxen med tät lövskog (etonia flygande), 10-15. 6. 1943
6981-7129 Syväri, Gumbaritza, 5. 1943
7130-7236 Syväri, Kuujärvi, 2 km S. om Pitkäjärvi, i gropar i sandmark i gles lövskog, 8-20. 7. 1943
7237-7275 Syväri, Uslanka (Wallman), Oxyperus [Oxyporus] mannerh. i kosvamp, 2 km S. Pitkäjärvi (24.8.) 17-21. 8. 1943
7276-7287 Syväri, S Pitkäjärvi (Stenman) 1-6. 9. 1943
7288-7301 Syväri, Kuujärvi, (Fager) 8. 1943
7302-7314 Syväri, Kuujärvi, 2 km S. Pitkäjärvi, i gropar på sandmark, 1-6. 9. 1943
7315-7351 Syväri, Kuujärvi, 2 km S. Pitkäjärvi i olika Boletus-arter (Oxyperus [Oxyporus?] i Boletus edulis (2 ex.), B. scaber (1 ex.) B. rufus (1 ex.), 31. 8. 1943

[ei sivunumeroa]

1943

[näytenumerot yliviivattu vihreällä]
7352-7379 Syväri, Kuujärvi, 3 km. S. Pitkäjärvi, sållning under sälg på fuktig ängsmark, 16. 9. 1943
7380-7416 Syväri, Kuujärvi, sållning bland våta löv o. mossa under sälg vid sydändan av Pitkäjärvi, 7. 9. 1943
7417-7427 Syväri, Kuujärvi, S. Pitkäjärvi, under stenar på sand- o. odlade lokaler, 10-18. 9. 1943
7428-7461 Syväri, Kuujärvi, 3 km S. Pitkäjärvi, sållning under asp o. björk på lundartade lokaler, 16. 9. 1943
7462-7507 Syväri, sållning under sälg vid sydändan Pitkäjärvi (Kuujärvi) 10. 9. 1943
7508-7533 Syväri, Kuujärvi, 3 km S Pitkäjärvi, ris myr och dess skogsrand. Sållning bland Sphagnum Notothecta i bo av Formica? ur alenia, Monochamus krypande på gran. Liodes o. Oxytelus flygande i kvällssol på sandmark, 5. 9. 1943
7534-7559 Syväri, Kuujärvi, sållning under sälg på fuktig äng vid sydändan av Pitkäjärvi 14. 9. 1943

XML file: 

User login

Languages