n15-047.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1943.

[Näytenumeroissa vihreä yliviivaus]

7560-7574 Syväri, Kuujärvi, 2 km S Pitkäjärvi, under bark av granstock (Aphodius 199 flygande) 10. 9. 1943
7575-7612 Syväri, Kuujärvi, sållning i asplund med frodig undervegetation vid sydändan av Pitkäjärvi, 18. 9. 1943
7613-7651 Syväri, Kuujärvi, sållning under al, sälg m. m. underveg.: Struthiopteris, Acanitum,[Aconitum?] Urtica vid strömmen mellan Pitkäjärvi o. Kuujärvi, 7. 9. 1943
7652-7679 Syväri, Kuujärvi, 2 km S Pitkäjärvi, på fönster i hus med färska granväggar, 10-18. 9. 1943
7680-7723 Syväri, Kuujärvi, sållning under sälg på fuktig äng vid sydändan av Pitkäjärvi, 18. 9. 1943
7724-7797 Syväri, Kuujärvi, sållning i asplund med frodig undervegetation vid sydändan av Pitkäjärvi, 14. 9. 1943

XML file: 

User login

Languages