n16-004.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

101 Sericoderus lateralis

[ei sivunumeroa]

Vita nummerlappar betecknas v [“v” alleviivattu kahdesti]

No Dat. Ort Lokal
1937
1-14 23.12. Helsinge, Ilmala Omkring tallar under snö (sållning)
15-80 23.12. Munksnäs Under lada (sållning)
1938
81 4.1. Hoplax Under lada (sållning)
82-167 4.1. Munksnäs Under lada (sållning)
168 16.1. H:fors I rusettmakaroni[??] (sållning)
169-392 13.3. Munksnäs I förmultnande halm (sållning)
393-395 13.3. Munksnäs Omkring gran (sållning)
396-492 20.3. Esbo, Kasaberget Hassellund invid berget (sållning)
493-663 20.3. Esbo, Kasaberget Hassellund på ängsholme (sållning)
664-674 20.3. Esbo, Kasaberget Mossig lund genomfluten av bäck (även barrträd)
675-793 25.3. Esbo, Kasaberget Hassellund på ängsholme (sållning)
794-867 25.3. Esbo, Kasaberget Översvämmad starr- och gräsbevuxen sjöstrand
868-917 25.3. Esbo, Kasaberget Mossig lund genomfluten av bäck (sållning)
918-954 25.3. Esbo, Kasaberget Vide- o. hassellund på väg till Damsby (sållning)
955-984 25.3. Esbo, Kasaberget Hassellund invid berget (sållning)
985-1004 27.3. Hoplax i närheten av vallgravarna Under videbuskar 700 m. fr. vattensaml. åt Kotby stranden delvis översvämmad (sållning)
1005-1054 27.3. Hoplax vid spårvägsst. Under videbuskar vid bäck (sållning)
1055-1065 27.3. Hoplax vid jär[n]vägst. Vide- och björkdunge (sållning)

XML file: 

User login

Languages