n16-005.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
Ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]
[Tyhjä sivu]

[Ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
1066-1122 27.3. Hoplax i närh. av vallgravarna Under videbuskar invid och åt stan till från vattensaml. (sålln.)
1123-1125 14.4. Köklax, nära åstrand Under bark av för c:a 1 år sen fälld asp
1126-1170 14.4. Köklax, nära åstrand Mossig sluttning (sållning)
1171-1179 14.4. Köklax vid vägen från [??] till st. Under videbuskar (sållning)
1180-1204 16.4. Malm Sandgrop, bevuxen med mossa o. gräs (300 m. fr. avtaget vägkors.
1205-1207 16.4. Malm Under stenar vid kyrkogårdsmuren
1208-1250 15.4. Munksnäs Vid Tali-vägen Fuktig björkskog (sålln. kring björkstammar)
1251-1277 15.4. Munksnäs Vid Tali-vägen Fuktig lund, alar och sälg (sålln.)
1278-1288 15.4. Munksnäs Vid Tali-vägen Under gran o. tallruskar (sålln.)
1289-1338 15.4. Hoplax vid spårvägsst. Under videbuskar vid bäck (sålln.)
1339-1385 18.4. Esbo Kasaberget Hassellund på ängsholme (sålln.)
1386-1388 18.4. Esbo Kasaberget Under videbuskar, vid stranden av Kyrkträsket, stranden översvämmad (sålln.)
1389-1421 20.4. Malm Sandgrop bevuxen med mossa o gräs (300 m från kors.)
1422-1423 29.4. Lojo Översvämmad långgrund strand
1428-1460 30.V Terijoki Ollinpää Liten tätt bevuxen vattensamling (Calla, Carex, Scirpus, Callitrice [Callitriche])
1461-1466 2.6. Metsäpirtti Viisjoki Sandig strandbrant c:a 600 m nedanom bron[?]
1467-1476 30.5. Terijoki Kellomäki Sandstrand samt under växtrester (tång, säv m. m.)
1478-1572 30.5. Rajajoki mellan Haapala o. Luutahäntä Vid ån äng och buskar (Slaghåv)
1573-1584 25.5. Muolaa Ilves Potatisgropar

XML file: 

User login

Languages