n16-006.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
1585-1589 28.5 Vammeljoki Sandbank
1590-1597 31.5 Rantu 4 km fr. kyrkan åt Kivenapa [=Kivennapa] Aspstockar
1602-1609 29.V Kivenapa, Lintulanjoki Slaghåv vid åstranden
1598-1601 25.5. Muolaa, Hotokka Tallstubbe
1610-1634 28.5 Uusikirkko, Vammeljoki Lerbrant ovanom järnvägsbron (Bemb. vitidulum[?] [nuoli joka osoittaa sanaan ”Lerbrant”] dominant [nuoli joka osoittaa sanaan ”järnvägsbron”])
1635-1640 26.5 Heinjoki, Koprala Potatisgropar
1641-1651 2.6 Metsäpirtti, Askuntanhua Ladogas strand under tång
1655 2.6 Metsäpirtti, Askuntanhua och sävrester
1652-1654 2.6 Metsäpirtti, Askuntanhua Sandig gräsbevuxen mark
1655-1670 27.5. Vammeljoki Låga leriga bankar
1671-1736 29.5 Kivenapa, Lintulanjoki Sand- lerbank
1737-1738 4.6 Sordavala, Riekkala Svärmning
1739-1814 6.6 Salmi, Uuksu Ovanom kvarn[?] till forsens högra sida ” Myrmedonini[?] sp.” rel. branta bankar 1 à 2m från stranden bevuxna med levermossa sp. Vanl. färska svart Lasius et ibland även gul. Buskar och annan vegetation förekom. Jordmånen lera – humus -halvmultna löv[?] [jatkua seuravalle sivulle]

XML file: 

User login

Languages