n16-007.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
B. diss. palanicum förekom på låga ler- och sandbankar ävensom på ler-sand branter. Talrikt på bankarna o. strandbranternas nedre del, där marken var våt. Asaphilium, fler Stenus-arter, B saxatile, B. rupestre o. litorale, B. humerale (1) förekomma på samma lokaler (litorale ej på branterna)
1815-2009 7-8.6 Salmi, Uuksa Straxt nedanom landsvägsbron Förmultnade träflisor lrester 3 lager: 1) Torra träflisor 2) Förmultnat humusaktigt fuktigt 3) Vita på grund av syrebrist ofullständigt förmultnade träflisor. Arter: Dryophthorus corticalis i stora mängder i lager 1) under träflisorna. Tachys bistriatus huvudsakl. i lager 2) även i lager 1) rel. talrikt

XML file: 

User login

Languages