n16-008.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa, tekstiä vain oikealla sivulla.]

Batrisodes adnexus ungf[=ungefär?] lika mycket i lager 1) och 2) något sällsyntare än föregående
Elater sp. (helröd någon g[? sana] efter yttersta spetsen svart) i lager 1) under träflisorna rel. sparsamt
Elater balteatus, som föregående sällsyntare.
Uloma Perroudi som föregående rel. sparsamt.
D. globosus i lager 2) rel sparsamt
Ant [Anthicus?] ater i lager 2) rel sparsamt
Metabl. [Metabletus?] truncatellus i lager 2) rel sparsamt
Tachys bisulcatus 1 ex i lager 2)
Tyrus mucronatus 1 ex i lager 2)
Scapasama[Scaphisoma?] acariciu[?] enstaka i lager 2)
Amara s.p. 1 ex i lager 2)
Pselaphus heisei 1 ex i lager 1)

User login

Languages