n16-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
Ei sivunumeroja

[Ei sivunumeroa, tekstiä vain oikealla sivulla.]

2010-2042 Nedanom Uuksunjoki bro 7.VI 1938
Bl. subterraneus rel. talrikt o. 1 ex Bl. s.p. låga sand-lerbankar (grusblandat) huvudsakl neg. bladmossa, enstaka fanerogamer Carex, mindre Sirpus-arter Övr. arter Bemb. litorale, rupestre, Latrobium s.p. Bl. talpa (lägre ned nästa ingen vegetation) Stenus-arter s.p. sparsamt

Sand-lerbanker icke grusblandat
Veg. som föregående banken högre o. bredare mindr[e] brant
Arter:
Bl. subterraneus rel. talrikt
Dych [Dyschirius?] arenosus rel. talrikt
Bl. talpa rel. talrikt
Dych s.p. (septentr.?)[septentrionum?] rel. talrikt
Bemb ruficolle 1 ex
Stenus s.p. rel sparsamt
Acupalpus dorsalis rel sparsamt
Tachyusa (leucopus, constricta och s.p.) enstaka
Bemb litorale, rupestre, „Phytobius”, Amra[?]

XML file: 

User login

Languages