n16-010.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
2043-2051 9.6. Uuksu Åkerväg
2052-2055 8.6. Se n:o 1739-1814
2056-2058 9.6. Uuksu gammal sågspån
2059-2064 9.6. Uuksu Uuksunjoki 2 km. ovanom landsvägsbron, låga bankar med rel. tät vegetation: Agrostis Alisma, Juncus m.fl. Skalbaggfunnan fåtalig Het. fusculus (1), Sopaeus [Scopaeus] laevigatus (1) Bem. danis (dominant) Bemb. obliquum (rel. talrikt) Bemb. rupestre (rel. talrikt) Philantus s.p. 1 ex Stenus rel. sparsamt
2065-2107 Salmi Kaita 9.6. Uuksu Kaita Ladogas strand, sandstrand, delvis under växtrester (tång, vass)
2108-2172 11.6. Uuksu Kaita Stenig strand. Vindrivum[?] krypande på stenarna Vind SW Sälls. arter B. humerale, Bal. peltatus Ag. 4-punctatum

XML file: 

User login

Languages