n16-011.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
2173-2179 12.6. Salmi C:a 2 km fr. Impilahti i gräns vid landsvägen. Omkullfallen c:a 3 år gammal björkstam.
2180-2186 12.6. Impilahti Koirinoja Låga lerbankar faunan fattig. Arter: Bl. subterraneus, Bl. talpa Bemb rupestre, Tacyusa [Tachyusa] leucopus constricta, coarctata, Bagous s.p.
2187-2208 12.6. Salmi C:a 3 km fr. Impilahti gräns vid landsvägen. Tradsvampar[trädsvampar] på omkullfallen asp. huvudsakl hårda svampar. Bolitobius på lösa fladdriga.
2209-2219 12.6. Salmi C:a 3 km fr. Impilahti gräns Under granbark
2220-2224 12.6. Salmi Som föreg. under aspbark
2225-2233 10.6 Miinala Miinalanjoki ovanom Miinala by. Lerbankar huvudsakl. veg. Scirpus silvaticus även ställvis Carex aquatilis
2234-2264 13.6 Salmi Miinalanjoki nedanom lan[d]svägsbron San[d]-ler brant (Övre delen
2265 16.6 Salmi Uuksu Omkullstjälpt gran c.a 2 år gammal[?]

XML file: 

User login

Languages