n16-018.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
3813-3829 25-26.6. Mulaa [Muolaa] Hotokka Trädstubbar o. trädsvampar
3830-3832 24.6. Heinjoki 4 km från Muolaa gräns åt Viborg Granstubbar
3833-3869 1.6. Metsäpirtti Viisjoki Slaghav [slaghåv] vid åstranden
3870-3879 14.6. Salmi Miinalanjoki Ovanom landsvägsbron, med vattenhav Vattenveg. Calta [Caltha], Alisma m. fl.
3880-3882 25.5. Mulaa [Muolaa] Hotokka Svarmande [svärmande] vid ladugard [ladugård] (Hintacuneus[?])
3883-3886 2.6. Metsäpirtti Viisjoki C:a 1 km nedanom bron strandbankar
3887-3901 28.5. Uusikirkko Vammeljoki Låga sand och lerbankar
3902-3910 2.6. Metsäpirtti Viisjoki C:a 2 km ovanom bron strandbankar
3911-3928 3.6. Metsäpirtti Viisjoki Strandbankar och med slaghåv c:a 1 1/2 km ovanom bron
3929-3931 12.7. Esbo Lerbrant vid Gumböle å nedanom Mynt
3932-4004 30.5. Rajajoki Strandbankar mellan Haapala och Luutahänta [Luutahäntä] (Bemb. punctulatum grusbank Falagr. nigra sandbank med Equisetum o Salix)
4005-4019 28.6. Terijoki Ollinpää Vattensaml. Se n:o 1428-1466
4020-4035 30.6. Vammeljoki Strandbankar nedanom Kuolemakuilu
4036-4073 29.6. Vammeljoki Hög sand-lerbrant (Kuolemakuilu) Mest i de övre delarna
4074-4086 29.6. Vammeljoki Som föregående i backsvalans bon

XML file: 

User login

Languages