n16-019.JPG

Page image: 
Notebook number: 
16
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

No Dat Ort Lokal
4087-4094 11.6. Uuksu Kaita Med slaghåv
4095-4128 30.5. Terijoki Se n:a 1467-1476
4129-4157 1.6. Metsäpirtti Viisjoki Lerbrant c:a 1 km ovanom bron
4158-4212 29.5. Kivennapa Kaukjärvi Sandstrand
4213-4241 14.6. Salmi Miinalanjoki Strandbankar delvis småsteniga
4242-4283 26.7. Eckerö - Storby Under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildning av sandblandad humus
4285 27.7. Eckerö - Torp Sandig gräsbev. mark
4284 26.7. Eckerö - Storby Stenig och gräsbev havsstrand
4286 27.7. Eckerö - Torp Vedtrave
4287-4346 27.7. Eckerö - Storby Vattensamlingar i bergskrevor nära havsstranden, delvis vegetationsrika (mossa, starr o gräs)
4347-4382 28.7. Eckerö - Kyrkoby Björkstubba o omkullstjälpta björkstammar
4383 28.7. Eckerö Vadsjöviken, Låg gräsbev. havsstrand under sten.
4384-4385 28.7. Eckerö - Kyrkoby Rutten smörsvamp
4386-4387 28.7. Se n:a 4242-4283
4388 28.7. Eckerö - Storby Havsstrand

XML file: 

User login

Languages